Çerez Örnek

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, halkla ilişkiler disiplininin tüm dünyada ve Türkiye’de görece öneminin artması ve bir meslek olarak kabul görmesi üzerine 1989 yılında kurulmuştur. Bölümün akademik kadrosunda; 12 profesör, 9 doçent, 1 araştırma görevlisi doktor ve 1 araştırma görevlisi (35.madde kapsamında) bulunmaktadır.

Bölüm; ‘Halkla İlişkiler’, ‘Kişilerarası İletişim’, ‘Araştırma Yöntemleri’ ve ‘Kurumsal İletişim’ anabilim dalları üzerinden lisans ve lisansüstü düzeyde eğitimler vermektedir. Halkla ilişkilerin bir işletme fonksiyonu olmasından hareketle, işletme odaklı bir eğitim anlayışını benimseyen Bölümün eğitim programları; ‘ihtiyaç odaklı’, ‘çağcıl gelişme ve bilimsel yenilikleri temel alan’, ‘planlı ve programlı’, ‘disiplinlerarası’, ‘mesleki ve kişisel gelişime önem veren’ ve ‘sürekli gelişen’ bir nitelik arz etmektedir.

Kuram ve uygulamanın birlikteliğini esas alan bir bakış açısına sahip olan Bölüm, proje temelli çalışmaların yürütülmesi için elverişli bir iklim sunmaktadır. Bu bağlamda öğrenciler, dersler kapsamında edindikleri bilgi ve deneyimleri hazırladıkları bütünleşik pazarlama iletişimi projeleri ile çeşitli yarışmalarda pekiştirme olanağı bulmaktadırlar. Bölüm öğretim üye ve elemanları ise, gerçekleştirdikleri ulusal ve uluslararası bilimsel projelerin yanı sıra üniversite-sanayi iş birliğini gerçekleştirmek ve güçlendirmek amacıyla sektörden gelen talepler uyarınca çeşitli projelere danışmanlık yapabilmekte ya da yürütücü olarak hizmet verebilmektedirler.

Program Öğretim Amaçlarımız:

  1. Bölüm mezunları kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında çalışma ve kendi girişimlerini hayata geçirme olanaklarına sahiptir. Mezunlar; örgütlerin halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim birimlerinde çalışmakta, örgütlere stratejik iletişim, marka iletişimi ve dijital iletişim danışmanlığı sunmakta, geleneksel ve dijital medyada içerik üretimi ve yöneticilik görevlerinde yer almakta, halkla ilişkiler, dijital iletişim ve reklam ajanslarında görev almakta ve kendi girişimleri olarak bu ajansların kuruculuğunu üstlenmektedir.
  2. Program kapsamında mezunlara alanın geniş iş yelpazesinde kendi ilgi alanları doğrultusunda uzmanlaşmasını sağlayacak blgi, beceri ve yetkinliklerin aktarılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda; stratejik iletişim, kişilerarası iletişim, yakın ilişkiler, kurumsal iletişim, marka iletişimi, itibar yönetimi, kriz iletişimi ve dijital iletişim süreçlerini yönetebilecek mezunlar verilmesi amaçlanmaktadır.
  3. Tüm bu süreçlerde eleştirel bakış açışı, meslek etiği ve kamu yararını, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirliğin önemini, medya okuryazarlık becerilerini ve bilimsel araştırma pratiklerini meslek hayatlarının merkezinde tutan, uluslararası gelişmelerin takipçisi ve öncüsü olan yenilikçi profesyoneller yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca program öğretim amaçları aşağıdaki bağlantı adreslerinden erişilebilmektedir.

Vizyonumuz: Ulusal ve uluslararası düzlemde halkla ilişkiler alanında ekol kabul edilen; araştırmacılığı ve üretkenliği; yenilikçi, öncü ve ahlâklı duruşu ile bilim dünyasına, topluma ve iş yaşamına katkıda bulunan bir bölüm olmaktır.

Misyonumuz: Halkla ilişkiler disiplininin gerekliliklerine sahip, meslek etiğine uygun hareket eden donanımlı, yetkin, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden ve uygulayan, yenilikçi, yaratıcı ve fark yaratan iletişim profesyonelleri yetiştirmektir.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ