canlı destek

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

 

 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, halkla ilişkiler disiplininin tüm dünyada ve Türkiye’de görece öneminin artması ve bir meslek olarak kabul görmesi üzerine 1989 yılında kurulmuştur.

Bölüm; ‘Halkla İlişkiler’, ‘Kişilerarası İletişim’, ‘Araştırma Yöntemleri’ ve ‘Kurumsal İletişim’ anabilim dalları üzerinden lisans ve lisansüstü düzeyde eğitimler vermektedir. Halkla ilişkilerin bir işletme fonksiyonu olmasından hareketle, işletme odaklı bir eğitim anlayışını benimseyen Bölümün eğitim programları; ‘ihtiyaç odaklı’, ‘çağcıl gelişme ve bilimsel yenilikleri temel alan’, ‘planlı ve programlı’, ‘disiplinlerarası’, ‘mesleki ve kişisel gelişime önem veren’ ve ‘sürekli gelişen’ bir nitelik arz etmektedir.

Kuram ve uygulamanın birlikteliğini esas alan bir bakış açısına sahip olan Bölüm, proje temelli çalışmaların yürütülmesi için elverişli bir iklim sunmaktadır. Bu bağlamda öğrenciler, dersler kapsamında edindikleri bilgi ve deneyimleri hazırladıkları bütünleşik pazarlama iletişimi projeleri ile çeşitli yarışmalarda pekiştirme olanağı bulmaktadırlar. Bölüm öğretim üye ve elemanları ise, gerçekleştirdikleri ulusal ve uluslararası bilimsel projelerin yanı sıra üniversite-sanayi işbirliğini gerçekleştirmek ve güçlendirmek amacıyla sektörden gelen talepler uyarınca çeşitli projelere danışmanlık yapabilmekte ya da yürütücü olarak hizmet verebilmektedirler.

Bölüm, öğrencilerin mesleki gelişimleri kadar, kişisel gelişimlerini de önemsemektedir. Bu bağlamda ‘Kariyer Topluluğu’, ‘Marketing Ege Pazarlama Topluluğu’ ve ‘PRatik Halkla İlişkiler Topluluğu’ gibi öğrenci toplulukları ile sosyal ve kültürel faaliyetler; öğrencilerin kişisel gelişimini mümkün kılmaktadır

Bölüm mezunları, kamu ve özel sektör kuruluşlarının stratejik iletişim ile ilgili departmanlarında -halkla ilişkiler, insan kaynakları, pazarlama vb.- ya da reklam ve medya işletmelerinde çalışabilmektedirler.

Vizyonumuz: Ulusal ve uluslararası düzlemde halkla ilişkiler alanında ekol kabul edilen; araştırmacılığı ve üretkenliği; yenilikçi, öncü ve ahlâklı duruşu ile bilim dünyasına, topluma ve iş yaşamına katkıda bulunan bir bölüm olmaktır.

Misyonumuz: Halkla ilişkiler disiplininin gerekliliklerine sahip, meslek etiğine uygun hareket eden donanımlı, yetkin, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden ve uygulayan, yenilikçi,  yaratıcı ve fark yaratan iletişim profesyonelleri yetiştirmektir.

 

Akademik Kadromuz

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ

     BÖLÜM BAŞKANI

     Prof. Dr. Evrim Pelin BAYTEKİN

 

          pelin.baytekin@ege.edu.tr

      0.232.311 3740

                Dahili : 3740

     BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI

     Doç.Dr. Hidaye Aydan BİLGİLİER
    

          hidaye.aydan.bilgilier@ege.edu.tr

       0.232.311 3755

                Dahili :    3755

     BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI

     Doç. Dr. Selin BİTİRİM OKMEYDAN

 

          selin.bitirim.okmeydan@ege.edu.tr

       0.232.311 1633

               Dahili :    1633

Halkla İlişkiler Anabilim Dalı

     Prof. Dr. Evrim Pelin BAYTEKİN

     Anabilim Dalı Başkanı

          pelin.baytekin@ege.edu.tr

      0.232.311 3740

                Dahili : 3740

     Prof. Dr. Aylin GÖZTAŞ

     

 

          aylin.goztas@ege.edu.tr

          0.232.311 1637

                 Dahili : 1637

     Prof. Dr. Mine SARAN
 

 

          mine.saran@ege.edu.tr

  0.232.311 1651

         Dahili :    1651

     Prof. Dr. Bilgehan GÜLTEKİN

 

          bilgehan.gultekin@ege.edu.tr

          0.232.311 1635

                 Dahili : 1635

     Doç. Dr. Özgür KÖSEOĞLU

 

          ozgur.koseoglu@ege.edu.tr

  0.232.311 1636

                Dahili :    1636

      Doç. Dr. Ebru Belkıs GÜZELOĞLU

 

          ebru.guzeloglu@ege.edu.tr

        0.232.311 3718

               Dahili :    3718

     Doç. Dr. Deniz MADEN TOMASELLI

 

          deniz.maden@ege.edu.tr

       0.232.311 2214

               Dahili :    2214

     Doç. Dr. Selin BİTİRİM OKMEYDAN

 

          selin.bitirim.okmeydan@ege.edu.tr

       0.232.311 1633

               Dahili :    1633

Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı

    Prof. Dr. Ş. Emet GÜREL

     Anabilim Dalı Başkanı

 

          emet.gurel@ege.edu.tr

        0.232.311 1564

                Dahili :    1564

     Prof. Dr. Gaye EREL

 

          gaye.erel@ege.edu.tr

  0.232.311 3716

                Dahili :    3716

      Prof. Dr. Ayşen TEMEL EĞİNLİ

 

           aysen.temel@ege.edu.tr

  0.232.311 2223

                  Dahili :    2223

     Doç. Dr. Selma Didem ÖZŞENLER

 

          selma.didem.ozsenler@ege.edu.tr

       0.232.311 4843

               Dahili :    3734

     Arş. Gör. Dr. Miray BEŞBUDAK

 

          miray.besbudak@ege.edu.tr

       0.232.311 3721

               Dahili :    3721

Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı

     Prof. Dr. Elif YILDIZ

      Anabilim Dalı Başkanı

          elif.yildiz@ege.edu.tr

          0.232.311 3753

                 Dahili :    3753

     Prof. Dr. Füsun TOPSÜMER

     

 

          fusun.topsumer@ege.edu.tr

        0.232.311 1563

               Dahili :    1563

     Doç. Dr. Nahit Erdem KÖKER

 

          nahit.koker@ege.edu.tr

         0.232.311 3743

                Dahili :    3743

     Doç. Dr. Mine YENİÇERİ ALEMDAR

 

          mine.alemdar@ege.edu.tr

         0.232.311 3736

                Dahili :    3736

     Doç.Dr. Hidaye Aydan BİLGİLİER
    

          hidaye.aydan.bilgilier@ege.edu.tr

       0.232.311 3755

                Dahili :    3755

Kurumsal İletişim Anabilim Dalı

     Prof. Dr. Z. Beril AKINCI VURAL

     Anabilim Dalı Başkanı

 

          z.beril.akinci@ege.edu.tr

       0.232.311 1630

                Dahili :    1630

     Prof. Dr. Müjde KER DİNCER

 

          mujde.ker.dincer@ege.edu.tr

         0.232.311 3735

                Dahili :    3735

     Prof. Dr. Nilay BAŞOK

 

          nilay.basok@ege.edu.tr

         0.232.311 3734

                Dahili :    3734

     Doç. Dr. Mikail BATU

 

          mikail.batu@ege.edu.tr

         0.232.311 3756

                Dahili :    3756

35.MADDEYE GÖRE GÖREVLENDİRİLEN HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ

     Arş. Gör. Neslihan ÖZMELEK TAŞ

 

          neslihan.ozmelek.tas@ege.edu.tr

          0.232.311 3717

                Dahili :    3717

     Arş. Gör. Azra Kardelen NAZLI

 

         

         0.232.311 3715

                Dahili :    3715

     Arş. Gör. Yunus Emre ÇAĞDAŞ

 

          yunus.emre.cagdas@ege.edu.tr

         0.232.311 3761

                Dahili :    3761

Lisans Eğitim Planları

Yüksek Lisans Eğitim Planları

İletişim Araştırmaları - Tezli Yüksek Lisans Programı

Kişilerarası İletişim - Tezli Yüksek Lisans Programı

İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler (İ.Ö.) - İÖ - Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Halkla İlişkiler ve Tanıtım - Tezli Yüksek Lisans Programı

Kurumsal İletişim - Tezli Yüksek Lisans Programı

Kurumsal İtibar Yönetimi ve Halkla İlişkiler - İ.Ö. Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Sosyal Medya ve Dijital İletişim - İ.Ö. Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Doktora Eğitim Planları

İletişim Araştırmaları - Lisans Derecesi ile Doktora Programı

İletişim Araştırmaları - Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora Programı

Kişilerarası İletişim - Lisans Derecesi ile Doktora Programı

Kişilerarası İletişim - Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora Programı

Halkla İlişkiler ve Tanıtım - Lisans Derecesi ile Doktora Programı

Halkla İlişkiler ve Tanıtım - Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora Programı

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ