Çerez Örnek
canlı destek

Tarihçemiz

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin temeli, 1968 yılında kurulmuş olan İzmir Karataş Özel Gazetecilik Yüksek Okulu’na dayanmaktadır. 1971’de, 25.8.1971 tarih ve 1472 sayılı yasa ile devletleştirilerek Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu adıyla İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi’ne, 1979’da Basın Yayın Yüksek Okulu adıyla önce Hukuk Fakültesi’ne daha sonra da Ege Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı yüksek okul olarak eğitim veren kurum, 1992 yılında bugünkü statüsüne kavuşmuştur.

Gazetecilik, halkla ilişkiler, reklamcılık, radyo, televizyon ve sinema sektörüne nitelikli eleman yetiştirme amacına yönelik olarak eğitim veren İletişim Fakültesi İzmir ve Ege Bölgesi’nde tek olma özelliğini halen devam ettirmektedir. Fakültede Gazetecilik, Radyo-Televizyon ve Sinema, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile Reklamcılık olmak üzere dört bölüm bulunmaktadır. Bu bölümlerde Genel Gazetecilik, Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği, Basın-Yayın Tekniği, Bilgisayar Teknolojisi ve İletişim (Bilişim) Halkla İlişkiler, Genel Reklamcılık, Kişilerarası İletişim, Radyo-Televizyon, Sinema, İletişim Bilimleri ve Fotoğrafçılık ve Grafik anabilim dalları yer almaktadır.

Fakültemizde eğitim; ilk iki yılı iletişim ve ilişkili disiplinler, son iki yılı ise bölümlere yönelik uzmanlaşmaya odaklı olmak üzere dört yıldır. Ders programları akademik kadro tarafından sürekli değerlendirmeye tâbi tutulmakta ve geliştirilmektedir. Öncelikle fakülte mezunlarının alanlarında uzmanlaşmalarını sağlamak amacıyla Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından üç bölüme yönelik yüksek lisans ve doktora programları da İletişim Fakültesi bünyesinde yürütülmektedir.

Öğrencilerimiz, eğitimleri süresince, radyo-televizyon stüdyosu, kapalı devre radyo yayın ekipmanı, dijital ses ve görüntü montaj ünitesi, Ege Ajans uygulama merkezi, renkli ve siyah-beyaz fotoğraf stüdyosu, bilgisayar ve Internet laboratuarında mesleki pratiklerini geliştirme imkânına sahiptir.

Fakülte bünyesindeki uygulama imkânlarının dışında, sektör ile gerçekleştirilen işbirliği projeleri de bu konuda önemli katkı sağlamaktadır. Üçüncü yılın sonunda tüm öğrencilerin katıldığı zorunlu staj uygulamasıyla sektörle olan bağın güçlendirilmesi de hedeflenmektedir.

İletişim Fakültesi bünyesinde öğrencilerin kültürel faaliyetleri kapsamında tiyatro, folklor, karikatür, fotoğraf ve sinema toplulukları kurulmuştur. Öğrencilerimizin spor etkinlikleri içinde yer alan voleybol, basketbol ve futbol takımları Fakültemizi başarıyla temsil etmektedir.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ