Çerez Örnek

Önemli: Öğrenci İşlerine teslim Edilecek Formların içeriği bilgisayar ortamında doldurulmalıdır.

El yazısı ile doldurulan formlar kabül edilmeyecektir.

Muafiyet Formu

Ders Değişiklik Formu

Not Çizelgesi

Mazeret Sınavı Formu

Tek Ders Sınavı Formu

Yaz Okulu Başvuru Formu

4. Sınıf Ek Kredi Talep ve Ders Değişiklik Formu

Öğrenci Belgesi Formu

Transkript (Not Dökümü) Formu

İlişik Kesme Belgesi

Sınav İtiraz Formu

Kayıt Dondurma Formu

Duplikata Diploma (İkinci Nüsha) Talep Dilekçesi

Başarısız Seçmeli Değişikliği Talep Dilekçesi

Yatay Geçişe Engel Bir Durumun Olmadığına Dair Belge

Yabancı Dil Dersini Başka Fakülteden Alma İstegi

 

Mezun durumda olan Fakültemiz Yabancı Uyruklu öğrencilerin doldurması gereken formlar:

Üniversitesinin/meslek yüksekokulunun ilgili birimi, diplomayı teslim etmeden önce öğrencinin www.turkiyemezunlari.gov.tr adresine girerek Türkiye Mezunları Portalına (TMP) üye olduğundan emin olur.

Türk Cumhuriyetleri İle Türk Ve Akraba Topluluklarından Devlet Burslusu Olan Öğrenciler İçin Mezuniyet Bilgi Formu

Akademik Danışmanlık Öğrenci Bilgi Formu 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ