canlı destek

Misyon-Vizyon

Ege Üniversitesi’nin web sitesi www.ege.edu.tr adresinde yer alan özgörev tanımı şu şekildedir: “Eğitim ve araştırma alanında bölgesel, ulusal ve evrensel gereksinimleri karşılayan; mesleki ve kültürel olarak donanımlı, değişime açık, bilimsel düşünceyi yaşam biçimi olarak benimsemiş bireyler yetiştiren; elde ettiği bilgi birikimini toplumun yararına sunan ve temel değerlerine bağlı bir üniversite olmak, evrensel etik ve demokratik ilkelere dayalı, değişime açık bir eğitim, bilimsel çalışma ve sanatsal üretim için gerekli ortamı hazırlamak. Öğrencilerin, ideal birer medya profesyoneli olmaları konusunda gerekli enformasyonu ve uygulama beceri, bilgi ve yetkinliğini kazandıracak etik ve değişime açık, evrensel değerlere bağlı bir birim olmak.” Programımızın öğretim amaçları, hem üniversitemiz hem de fakültemiz ile doğrudan tutarlılık içerisindedir. Diğer bir ifade ile fakültemizin özgörev tanımında yer alan bilimsel çalışma ve sanatsal ortam hedefi, programımızın en önemli varlık sebeplerindendir.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ