Çerez Örnek
canlı destek

Misyon-Vizyon

MİSYON

Fakültemizin temel misyonu  kaliteli araştırma ve eğitimi sürdürmek, toplumla yapıcı bir şekilde etkileşimde bulunarak belirsizliklerin iletişim yoluyla giderildiği daha iyi bir dünyaya katkıda bulunmaktır. Fakültemiz bu misyon doğrultusunda toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden, ideal birer medya profesyoneli olmaları konusunda gerekli beceri, bilgi ve yetkinliği kazanmış, etik ve değişime açık, evrensel değerlere bağlı iletişimçiler yetiştirmektedir.

VİZYON

Fakültemizin vizyonu iletişim alanında sektörle bütünleşerek öğrencilerin yetkinliğini, merakını ve özgüvenini geliştirmenin yeni yollarını keşfedip eğitimin geleceğini şekillendirmektir. Bu noktada motive edici ve etkili bir fiziksel, sosyal ve kültürel ortam sunarak ulusal ve uluslararası düzeyde gelişime ve yeniliğe katkıda bulunmaktır.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ