Çerez Örnek

Staj

Önemli: Öğrenci İşlerine teslim Edilecek Formların içeriği bilgisayar ortamında doldurulmalıdır.

El yazısı ile doldurulan formlar kabül edilmeyecektir.

EGE ÜNİVERSİTESİ STAJ İŞLEMLERİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Öğretim Üyesi Staj Klavuzu

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Staj Komisyonu Görevli Hocalarımızın İşlemler Sırasında Dikkate Alması Gereken Hususlar;

1 - STAJ ÖNCESİ İŞLEMLER

-3. sınıfa gelen bölüm öğrencilerini, "Fakülte Zorunlu Staj" ı hakkında bilgilendirmek,

                *Eğitim-öğretim yılı "Bahar Yarıyılı" nın başlangıcı itibarıyla duyuruları yaparak, bilgilendirme toplantıları düzenlemek,

                *Bölüm öğrencilerini Staj yeri belirleme işlemlerini en geç Ocak – Mayıs ayları arasında tamamlamaları gerektiği hususunda bilgilendirerek destek olmak,

                *Bilgilendirme kapsamında öğrencileri; www.iletisim.ege.edu.tr adresine yönlendirerek, sol sütunda bulunan “Staj” butonuna tıklayarak “Ek I” ve “Ek II” belgelerinin çıktıları almaları gerektiği konusunda bilgi vermek,

                *Stajını tamamlayan öğrenciyi daha önceden çıktısını aldığı “Ek II” belgesini ilgili kurumun yetkilisine imzalatması ve kaşeletmesi gerektiğine ilişkin uyarmak.

                *Öğrenciyi “Ek I” belgesinin aslını staj sonuna kadar kaybetmemesi gerektiği hususunda uyarmak.

                *Öğrenciyi “Ek I” ve “Ek II” belgelerinin asıllarının, staj bitimini takip eden 5 iş günü içinde kendisi ya da bir yakını tarafından İletişim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu’na imza karşılığı teslim edilmesi gerektiği hususunda bilgilendirmek. (Posta/kargo ile gönderilen belgeler kabul edilmeyecektir)

-Şayet öğrenci zorunlu stajını yapmak için bir kurum veya kuruluş bulamazsa kendisine staj yeri bulma hususunda yardımcı olmak,

- Bölüm öğrencilerinin “Ek I” de kendilerine ait bilgileri ve staj yapacağı kurumun iletişim bilgilerini doldurup yetkilisine imzalatarak kaşelettiğini kontrol ettikten sonra "EK I" belgesinin aslını onaylamak. "EkI" belgesinin fotokopisi veya fax olarak gönderilmiş hali kabul edilmemelidir.

-  "Ek I" belgesi tarafınca kontrol edilip onaylanan öğrenciyi "İletişim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu" na yönlendirerek "Onay Mührü" bastırması için bilgilendirmek,

-"Onay Kaşesi" bastırdıktan sonra öğrenciyi 1 adet "Nüfus Cüzdanı Fotokopisi" ve 1 adet "Ek I belgesi fotokopisi" ile  “Muhasebe Bürosu”na SGK işlemleri yapılmak üzere teslim etmelerine ilişkin bilgi vermek,

***ÖNEMLİ NOT:

                -“Ek I” belgesine dair işlemlerin staj yapılacak dönemden en geç 15 gün öncesinden tamamlanıp evrakların Muhasebe bürosuna imza karşılığı teslim edilmesi gerekmektedir.

                -SGK işlemleri tamamlanan öğrencinin staj dönemi değiştirilemez. Bu sebeple ilgili öğrencinin staj yapacağı dönemi dikkatle seçmesi gerekmektedir.

                -Staj öncesinde ve/veya staj sırasında öğrenci ile staj yaptığı kurum arasında bir sorun yaşanması söz konusu olursa;

                               -Öğrencinin durumu hakkında bilgi sahibi olan Bölüm Staj Sorumlusu, yeni bir staj yeri bulmasında öğrenciye destek vermeli,

                               -E.Ü. İletişim Fakültesi'nin Muhasebe Bürosu'nda görevli arkadaşlarımızı durum hakkında bilgilendirmeli,

                               -Öğrencinin stajını gerçekleştirmesi için belirlenen yeni kurum için evraklar tekrar düzenlenmelidir.

2 - STAJ SONRASI İŞLEMLER

-Stajını tamamlayan ve "Ek II" belgesini staj yaptığı kurumun yetkilisine imzalatarak kaşeleten öğrenci "Ek I" formunu E.Ü. İletişim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu’na imza karşılığı teslim etmelidir.

-Bölüm staj sorumlusu hocalarımız öğrenci tarafından kendisine teslim edilmek istenen belgeleri almamalı ve öğrenci işleri bürosuna yönlendirmelidir,

-Bölüm staj sorumlusunun odasında bulunmadığı bir zamanda ve kendi bilgisi haricinde öğrenci tarafından ilgili belgeler bir şekilde masasına bırakılmışsa öğrenci aranarak nasıl bir yol izlemesi gerektiği konusunda bilgilendirilerek yönlendirilmelidir,

-Evraklarını İletişim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu'na eksik (imza, kaşe, form gibi) teslim ettiği belirlenen öğrenciler, aranarak gerekli işlemleri tamamlamaları istenmelidir,

***ÖNEMLİ NOT:

                -Staj belgelerinin 5 iş günü içerisinde teslim edilmemesi durumunda Bölüm Staj Sorumlusu insiyatifini kullanarak +5 iş günü daha ek süre verebilir.

                -Bölüm Staj Sorumlusu'nun tanıdığı ek süre zarfında da öğrenci belgelerini teslim etmezse "E.Ü. İletişim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu" na gerekçesini belirten bir dilekçe vererek mazeretinin kabulünü talep edebilir. Konu "Fakülte Yönetim Kurulu"nda değerlendirilerek karara bağlanır.

                -Staj evraklarını zamanında teslim etmeyen öğrenci "Zorunlu Staj"ını yapmamış kabul edilir ve bir sonraki yıl tekrar etmesi gerekir.

                -Fakülte Zorunlu Stajını yapmayan öğrenci, mezun olamaz.

STAJ MUAFİYET İŞLEMLERİ

-Zorunlu stajını daha önce farklı bir üniversitede eğitim alırken yapan öğrencilerin bunu belgelemeleri gerekmektedir. Bölüm Staj Sorumlusu'nun talep edeceği belgeler;

                *Transkript (Daha önce eğitim aldığı kurum tarafından imzalanarak mühür basılmış olmalı)

                *Staj Başarı Belgesi (Staj yapılan kurum tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş belgenin aslı gibidir onaylı örneği)

Staj Değerlendirme Belgeleri : Ek-1

Staj Değerlendirme Belgeleri : Ek-1 Ara Dönem

Staj Değerlendirme Belgeleri : EK-2

EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

Ara Dönem Staj Takvimi 2022–2023

2022–2023 Eğitim Öğretim Yılı Ara Dönem Staj Takvimi Ve Önemli Açıklamalar

 

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ARA DÖNEM  STAJ TAKVİMİ

YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

BAŞLANGIÇ

BİTİŞ

4. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN

ARA DÖNEM STAJ TARİHLERİ

 

01 Şubat 2024

 

28 Şubat 2024

1. Staj Başvuru ve Kabul Belgesi (EK-1),

(Kurum onayı (Mühür ve Kaşe olmalı) Staj Komisyon onayı)

2. Sigortalılık Takip Belgesi (Sigorta İşe Giriş Formu)

3.Kimlik Fotokopisi

 

01 Aralık 2023

 

29 Aralık 2023

Staj Değerlendirme Belgesi (EK-2)

(Kurum onayı (Mühür ve Kaşe olmalı) Staj Komisyon onayı)

1.Dönem staj yapan öğrenciler için

 

1 Mart 2024

 

8 Mart 2024

İş Yeri Staj Sözleşmesi

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa uygun olarak, Ücret alan öğrenciler Staj Başvuru ve Kabul Belgesi (EK-1) ile teslim etmeleri gerekmektedir.

Staj Değerlendirme (EK-I) ve (EK-II)  Formlarını  Öğrenci İşleri Bürosuna  imza karşılığı öğrenci tarafından bizzat Teslim Edilecektir.                                                             

- Posta/kargo ile gönderilen belgeler kabul edilmeyecektir.                                      

Staj değerlendirme formunu belirtilen tarihten sonra teslim eden öğrencilerin stajı geçersiz sayılacaktır.

Önemli Notlar

1 : Ege  Üniversitesi İletişim Fakültesi  Zorunlu Staj Yönergesi’nin  5.maddesindeki koşulları yerine getirmeyen öğrenciler staj yapamazlar.

2 : Zorunlu staj süresi 20 iş günüdür. Dileyen öğrenciler staj yaptıkları kurumunda kabul etmesi halinde stajlarını uzatabilirler. Ancak 20 iş gününün üzerindeki stajlarda sosyal güvenlik (sigorta) primleri üniversite tarafından karşılanmaz. Bu süreçteki primler öğrencinin kendisi veya kurum tarafından karşılanır .

3 : Staj yapacak bütün öğrenciler Fakülte Web sayfasında belirtilen staj yönergesini okumak, staj yerlerini bulma ve stajla ilgili belgeleri doldurarak ilgili tarihlerdeki takibini yapmakla yükümlüdürler. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilerin stajla ilgili tüm sorumluluk öğrencinin kendisine aittir.

4 : Eğitim-Öğretim takvimi içinde olan staj döneminde derse kayıtlı öğrencilerin dersleri için devam etme zorunlluluğu vardır.

5 : Ara dönemde sadece 4. Sınıf öğrencileri staj yapabilir.

Fakülte Staj Koordinatörü :

Prof. Dr. Elif YILDIZ

Bölüm Staj Komisyon Üyeleri

 Gazetecilik Bölümü

Doç. Dr. Çiğdem DİRİK (Bölüm Staj Komisyon Başkanı)

Doç. Dr. Ayşe ÇATALCALI CEYLAN

Dr. Öğr. Üyesi Soner YAĞLI

 Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Öğr. Gör. Dr. Lale Barçın AKA (Bölüm Staj Komisyon Başkanı)

Arş.Gör.Dr.Miray BEŞBUDAK

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Alahattin KANLIOĞLU (Bölüm Staj Komisyon Başkanı)

Öğr.Gör. Gaye YİĞİT VEREP

 Reklamcılık Bölümü

Prof.Dr.Sinem YEYGEL ÇAKIR (Bölüm Staj Komisyon Başkanı)

Arş. Gör. Ece Nur KAYA YILDIRIM

 


 

Yaz Dönemi Staj Takvimi 2023–2024

2022–2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Staj Takvimi Ve Önemli Açıklamalar

 

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ  STAJ TAKVİMİ

YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

BAŞLANGIÇ

BİTİŞ

3 ve 4. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN

BAHAR DÖNEMİ STAJ TARİHLERİ

01 Temmuz 2024

29 Temmuz 2024 

1. Staj Başvuru ve Kabul Belgesi (EK-1),

(Kurum onayı (Mühür ve Kaşe olmalı) Staj Komisyon onayı)

2. Sigortalılık Takip Belgesi (Sigorta İşe Giriş Formu)

3.Kimlik Fotokopisi

01 Mayıs 2024

07 Haziran 2024

Staj Değerlendirme Belgesi (EK-2)

(Kurum onayı (Mühür ve Kaşe olmalı) Staj Komisyon onayı)

1.Dönem staj yapan öğrenciler için

29 Temmuz 2024

02 Ağustos 2024

İş Yeri Staj Sözleşmesi

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa uygun olarak, Ücret alan öğrenciler Staj Başvuru ve Kabul Belgesi (EK-1) ile teslim etmeleri gerekmektedir.

Staj Değerlendirme (EK-I) ve (EK-II)  Formlarını  Öğrenci İşleri Bürosuna  imza karşılığı öğrenci tarafından bizzat Teslim Edilecektir.                                                             

- Posta/kargo ile gönderilen belgeler kabul edilmeyecektir.                                      

Staj değerlendirme formunu belirtilen tarihten sonra teslim eden öğrencilerin stajı geçersiz sayılacaktır.

Önemli Notlar

1 : Ege  Üniversitesi İletişim Fakültesi  Zorunlu Staj Yönergesi’nin  5.maddesindeki koşulları yerine getirmeyen öğrenciler staj yapamazlar.

2 : Zorunlu staj süresi 20 iş günüdür. Dileyen öğrenciler staj yaptıkları kurumunda kabul etmesi halinde stajlarını uzatabilirler. Ancak 20 iş gününün üzerindeki stajlarda sosyal güvenlik (sigorta) primleri üniversite tarafından karşılanmaz. Bu süreçteki primler öğrencinin kendisi veya kurum tarafından karşılanır .

3 : Staj yapacak bütün öğrenciler Fakülte Web sayfasında belirtilen staj yönergesini okumak, staj yerlerini bulma ve stajla ilgili belgeleri doldurarak ilgili tarihlerdeki takibini yapmakla yükümlüdürler. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilerin stajla ilgili tüm sorumluluk öğrencinin kendisine aittir.

Fakülte Staj Koordinatörü :

Prof. Dr. Elif YILDIZ

Bölüm Staj Komisyon Üyeleri

 Gazetecilik Bölümü

Doç. Dr. Çiğdem DİRİK (Bölüm Staj Komisyon Başkanı)

Doç. Dr. Yurdagül BEZİRGAN ARAR

Dr. Öğr. Üyesi Soner YAĞLI

 Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Öğr. Gör. Dr. Lale Barçın AKA (Bölüm Staj Komisyon Başkanı)

Arş.Gör.Dr.Miray BEŞBUDAK

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Alahattin KANLIOĞLU (Bölüm Staj Komisyon Başkanı)

Öğr.Gör Gaye YİĞİT VEREP

 Reklamcılık Bölümü

Prof.Dr.Sinem YEYGEL ÇAKIR (Bölüm Staj Komisyon Başkanı)

Arş. Gör. Ece Nur KAYA YILDIRIM

 


 

Öğrenci Staj Kılavuzu

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi 3. Sınıf Öğrencilerimizin Staj Sürecinde Takip Etmesi Gereken Adımlar Aşağıdaki Gibidir;

A. STAJ ÖNCESİ İŞLEMLER

-Öğrenci staj yapacağı kurumu bulmakla kendisi yükümlüdür. Şayet bulamazsa bölüm staj koordinatörlerinden yardım talep edebilir,

-Staj yapılacak yerin Ocak – Mayıs ayları arasında belirlenmesi önerilir,

-www.iletisim.ege.edu.tr adresinde, sol sütunda bulunan “Staj” butonuna tıklayarak “Ek I” ve “Ek II” belgelerinin çıktıları alınmalıdır.

-Her öğrenci “Ek I” de kendine ait bilgileri ve staj yapacağı kurumun iletişim bilgilerini doldurup yetkilisine imzalatarak kaşeletmelidir.

-"Ek I" evrağının aslı bölüm staj koordinatörlerine onaylatmalıdır. "EkI" belgesinin fotokopisi veya fax olarak gönderilmiş hali kabul edilmeyecektir.

-Bölüm staj koordinatörü tarafından onaylanan “Ek I” belgesini öğrenci, İletişim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu’na giderek mühürletmelidir.

-Staj yapacak öğrenci İletişim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu tarafından mühürlenen “Ek I” belgesinin 1 adet fotokopisi ile 1 adet nüfus cüzdanı fotokopisini “Muhasebe Bürosu”na SGK işlemleri yapılmak üzere teslim etmelidir.

***ÖNEMLİ NOT:

                -SGK işlemleri tamamlanan öğrencinin staj dönemi değiştirilemez. Bu sebeple ilgili öğrencinin staj yapacağı dönemi dikkatle seçmesi gerekmektedir.

                -“Ek I” belgesine dair işlemlerin staj yapılacak dönemden en geç 15 gün öncesinden tamamlanıp evrakların Öğrenci İşleri Bürosuna imza karşılığı teslim edilmesi gerekmektedir.

B.STAJ SONRASI İŞLEMLER

-Her öğrenci, daha önceden çıktısını aldığı “Ek II” formunu stajını tamamladıktan sonra ilgili kurumun yetkilisine imzalatmalı ve kaşeletmelidir.

-Öğrenci “Ek I” ve “Ek II” belgelerinin asıllarını, staj bitimini takip eden 5 iş günü içinde kendisi ya da bir yakını tarafından İletişim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu’na imza karşılığı teslim etmelidir.(Posta/kargo ile gönderilen belgeler kabul edilmeyecektir)

***ÖNEMLİ NOT:

                -Staj belgelerinin 5 iş günü içerisinde teslim edilmemesi durumunda öğrenci stajını yapmamış olarak kabul edilecektir.

                -Stajını tamamlamayan öğrenciler, mezun olamayacaklardır.

C. STAJ MUAFİYET İŞLEMLERİ

-Zorunlu stajını daha önce farklı bir üniversitede eğitim alırken yapan öğrencilerin bunu belgelemeleri gerekmektedir. İlgili Belgeler;

                *Transkript (Daha önce eğitim aldığı kurum tarafından imzalanarak mühür basılmış olmalı)

                *Staj Başarı Belgesi (Staj yapılan kurum tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş belgenin aslı gibidir onaylı örneği)

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25. maddesinin 1. fıkrasına göre staj yapacak öğrenciler için sözleşme

 

- Posta/kargo ile gönderilen belgeler kabul edilmeyecektir.                                      

Staj değerlendirme formunu belirtilen tarihten sonra teslim eden öğrencilerin stajı geçersiz sayılacaktır.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ