canlı destek

Radyo-Televizyon ve Sinema

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nün amacı, öğrencilerin kitle iletişim araçlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları öğrenmelerini sağlamak ve bunları hayata geçirebilecekleri ağlar oluşturmaktır. Öğrencilerin ideal medya profesyonelleri olabilmeleri için gerekli teorik ve pratik eğitimleri aldıkları bölümümüzde radyo stüdyosu, televizyon stüdyosu, fotoğraf stüdyosu ve dijital kurgu birimi gibi uygulama alanları bulunmaktadır. Bu doğrultuda öğrencilerin medya sektöründe olabildiğince donanımlı olarak yer almaları hedeflenmektedir. Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü; Radyo-Televizyon, İletişim Bilimleri, Sinema, Fotoğraf ve Grafik Bölümlerinden oluşmaktadır. Bölüm öğrencilerinin eğitimleri süresince mesleki uygulamalarını geliştirmek amacıyla "Radyo-Televizyon Stüdyosu", 4 adet dijital kurgu ünitesi bulunan "Dijital Kurgu Birimi", "Renkli ve Siyah-Beyaz Fotoğraf Stüdyosu", "Bilgisayar ve İnternet Laboratuvarları" bulunmaktadır. “Radyo Ege Kampüs”, bölüm öğrencilerine uygulamalı radyo programcılığı eğitimi vermektedir. Fakülte bünyesindeki uygulama olanaklarının yanı sıra özel sektör kuruluşları ile yürütülen işbirlikleri projeleri de bu konuya önemli katkı sağlamaktadır. Üçüncü yılın sonunda tüm bölüm öğrencilerinin katıldığı zorunlu staj uygulaması ile öğrencilerin iletişim sektörü ile bağlantı kurması ve bağlarını güçlendirmesi hedeflenmektedir. Bölümümüz, çağımıza damgasını vuran iletişim olgusunda özellikle kitle iletişim ve elektronik kitle iletişim araçlarının başında gelen radyo ve televizyon kuruluşlarına nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölüm mezunları özel radyo ve televizyon kanallarında çalışabilecekleri gibi Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nda da çalışabilirler..

 

Program Öğretim Amaçları

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nün amacı, öğrencilerin kitle iletişim araçları hakkındaki kuramsal yaklaşımları öğrenmelerini sağlamak ve bunları pratikte uygulamaya geçirebilecekleri ortamları yaratabilmektir. Bunun yanı sıra, öğrencilerin, ideal birer medya profesyoneli olmaları konusunda gerekli enformasyonu kazanmalarını ve radyo stüdyosu, televizyon stüdyosu, dijital kurgu ünitesi, tüm görsel-işitsel sanat dalları ve medya alanlarında yapım öncesi ve sonrası ile ilgili teorik ve uygulama bilgisini kazanmaları gibi, uygulama birimlerinde becerilerini geliştirmelerini sağlayarak, olabildiğince donanımlı bir biçimde, medya sektöründe yer alabilmelerine yardımcı olmak programımızın amaçları arasındadır. Ayrıca program öğretim amaçları www.iletisim.ege.edu.tr adresinde ve https://obys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/organizasyon.aspx?kultur=tr-TR&Mod=1&ustbirim=8&birim=1&altbirim=-1&program=2713&organizasyonId=118&mufredatTurId=932001 adresinde yayınlanmaktadır.

Misyon-Vizyon

Ege Üniversitesi’nin web sitesi www.ege.edu.tr adresinde yer alan özgörev tanımı aşağıdaki gibidir: “Eğitim ve araştırma alanında bölgesel, ulusal ve evrensel gereksinimleri karşılayan; mesleki ve kültürel olarak donanımlı, değişime açık, bilimsel düşünceyi yaşam biçimi olarak benimsemiş bireyler yetiştiren; elde ettiği bilgi birikimini toplumun yararına sunan ve temel değerlerine bağlı bir üniversite olmak.” Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin www.iletisim.ege.edu.tr adresinde yer alan özgörev tanımı aşağıdaki gibidir: “Evrensel etik ve demokratik ilkelere dayalı, değişime açık bir eğitim, bilimsel çalışma ve sanatsal üretim için gerekli ortamı hazırlamak.” Programımızın bölüm web sitesinde https://iletisim.ege.edu.tr/tr-4606/radyo-televizyon_ve_sinema.html yer alan özgörev tanımı aşağıdaki gibidir: “Öğrencilerin, ideal birer medya profesyoneli olmaları konusunda gerekli enformasyonu ve uygulama beceri, bilgi ve yetkinliğini kazandıracak etik ve değişime açık, evrensel değerlere bağlı bir birim olmak.” Programımızın öğretim amaçları, hem üniversitemiz hem de fakültemiz ile doğrudan tutarlılık içerisindedir. Diğer bir ifade ile fakültemizin özgörev tanımında yer alan bilimsel çalışma ve sanatsal ortam hedefi, programımızın en önemli varlık sebeplerindendir.

Akademik Kadromuz

 BÖLÜM BAŞKANI

  Prof. Dr. Zühal ÖZEL SAĞLAMTİMUR

 Anabilim Dalı Başkanı

 e-ileti: zuhal.ozel@ege.edu.tr

 Telefon: 0.232.311 3722

 Dahili: 3722

 BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI

 Dr. Öğr. Üyesi Seda SÜNBÜL OLGUNDENİZ

 e-ileti: seda.sunbul.olgundeniz@ege.edu.tr

 Telefon: 0.232.311 3737

 Dahili : 3737

     

 BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI

  Dr. Öğr. Üyesi Alahattin KANLIOĞLU

 e-ileti: alahattin.kanlioglu@ege.edu.tr

 Telefon: 0.232.311 2272

 Dahili: 2272

Radyo-Televizyon Anabilim Dalı

 Prof. Dr. Dilek TAKIMCI

  e-ileti: dilek.takimci@ege.edu.tr

 Telefon: 0.232.311 1857

 Dahili: 1857

 Web: www.dilektakimci.com

 Prof. Dr. Alev Fatoş PARSA

 e-ileti: alev.parsa@ege.edu.tr

 Telefon: 0.232.311 1643

 Dahili: 1643

 Dr. Öğr. Üyesi Seda SÜNBÜL OLGUNDENİZ

 e-ileti: seda.sunbul.olgundeniz@ege.edu.tr

 Telefon: 0.232.311 3737

 Dahili : 3737

  Arş. Gör. Beste ELVEREN

 e-İleti: beste.elveren@ege.edu.tr

 Telefon: 0.232.311 4857

 Dahili : 4857

 Öğr. Gör. Gaye YİĞİT VEREB

 e-ileti: gaye.yigit.verep@ege.edu.tr

 Telefon: 0.232.311 4857

 Dahili: 4857

 Öğr. Gör. Berrak SAMUR

 e-ileti:  berrak.samur@ege.edu.tr

 Telefon: 0.232.311 3708

 Dahili : 3708

 Öğr. Gör. İbrahim Sertaç KASAPLAR

 e-ileti: sertac.kasaplar@ege.edu.tr

 Web: www.ibrahimsertackasaplar.com

 Telefon: 0.232.311 3710

 Dahili: 3710

İletişim Bilimleri Anabilim Dalı

 Prof. Dr. Nimet ÖNÜR

Anabilim Dalı Başkanı

 

 e-ileti: nimet.onur@ege.edu.tr

 Telefon: 0.232.311 3994

 Dahili: 3994

 Prof. Dr. K. Oya PAKER

 e-ileti:  oya.paker@ege.edu.tr

 Telefon: 0.232.311 3744

 Dahili: 3744

  Doç. Dr. Burcu BALCI

 e-ileti: burcu.balci@ege.edu.tr

 Telefon: 0.232.311 3702

 Dahili:    3702

Sinema Anabilim Dalı

 Prof. Dr. Lale KABADAYI

 Anabilim Dalı Başkanı

 e-ileti: lale.kabadayi@ege.edu.tr

 Telefon: 0.232.311 1646

 Dahili: 1646

 Arş. Gör. Sedef Ege KARATAŞ

 e-ileti: sedef.ege.karatas@ege.edu.tr

 Telefon: 0.232.311 4857

 Dahili: 4857

Fotoğrafçılık ve Grafik Anabilim Dalı

  Prof. Dr. Zühal ÖZEL SAĞLAMTİMUR

 Anabilim Dalı Başkanı

 e-ileti: zuhal.ozel@ege.edu.tr

 Telefon: 0.232.311 3722

 Dahili: 3722

 Doç. Dr. Şebnem SOYGÜDER BATURLAR

 e-ileti: sebnem.soyguder@ege.edu.tr

 Telefon: 0.232.311 1648

 Dahili: 1648

 Doç. Dr. İlknur GÜRSES KÖSE

 e-ileti: ilknur.gurses@ege.edu.tr

 Telefon: 0.232.311 3759

 Dahili:    3759

 Doç. Dr. Cem GÜZELOĞLU

 e-ileti: cem.guzeloglu@ege.edu.tr

 Telefon: 0.232.311 4148

 Dahili:    4148

  Dr. Öğr. Üyesi Alahattin KANLIOĞLU

 e-ileti: alahattin.kanlioglu@ege.edu.tr

 Telefon: 0.232.311 2272

 Dahili: 2272

35.MADDEYE GÖRE GÖREVLENDİRİLEN RADYO - TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ

  Arş. Gör. Ceyda CURA

 e-posta: ceyda.cura@ege.edu.tr

 Telefon: 0.232.311 3713

 Dahili : 3713

 Arş. Gör. Müjgan Yağmur ALPSÜZENLER

 e-ileti: mujgan.yagmur.icelli@ege.edu.tr

 Telefon: 0.232.311 3761

 Dahili : 3761

 

 Arş. Gör.  Arzu YAVUZ

 e-ileti: arzu.yavuz@ege.edu.tr

 Telefon: 0.232.311 3717

 Dahili: 3717

 Arş. Gör. İlker ÇÖZELİ

 e-ileti: ilker.cozeli@ege.edu.tr

 Telefon: 0.232.311 3710

 Dahili: 3710

 Arş. Gör. Ahmet Ender UYSAL

 e-ileti: ahmet.ender.uysal@ege.edu.tr

 Telefon: 0.232.311 3710

 Dahili: 3710

Lisans Eğitim Planları

Yüksek Lisans Eğitim Planları

Sinema - İ.Ö- Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Medya Çalışmaları - İ.Ö. Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Doktora Eğitim Planları

Lisans Derecesi ile Doktora Programı

Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora Programı


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ