canlı destek

Reklamcılık

Reklamcılık Bölümü 09.04.2008 tarihinde kurulmuş ve 2009/2010 eğitim-öğretim yılından itibaren ÖSS Sözel Puan türünden öğrenci almaya başlamıştır. Hızlı gelişim ve değişimlerin yoğun olarak yaşandığı, rekabet ortamının giderek büyüdüğü, her alanda yeni yatırım ve atılımların izlendiği çağımızda hızla artan iletişim ihtiyacına yanıt verebilmek doğrultusunda örgütlerin kullandığı birçok teknik bulunmaktadır. Bu tekniklerden en önemlilerinden biri olarak görülen reklamın amaçlarından olan iletişim amacının gerçekleştirilmesi, ilgili ürün ya da hizmetlerin tanıtılması ve satılmasında önemli rol oynamaktadır. Pazarlama iletişimi çalışmaları kapsamında reklam, reklamveren, reklam ajansı, hedef kitle, reklam ortamları gibi pek çok olgu, kurum ile tüketici arasında bir köprü oluşturmakta ve rekabeti yansıtan bir eylem olarak görülmektedir. Bu anlamda, reklamcılık gerek sektörün istek ve beklentileri, gerekse bilimsel çalışmaların uygulamaya kazandırılması doğrultusunda önem kazanmaktadır. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü’nün amacı; gelişen ülke koşulları bağlamında, reklam sektörünün nitelikli eleman açığının karşılanması ve reklam, medya planlama, yaratıcılık, reklam kampanyası, ajans işletmeciliği ve yönetimi, tüketici davranışları, kişilerarası iletişim vb. alanlarda eğitim verilmesi ve uluslararası standartlara uygun, nitelikli üretim yapacak bilgi ve donanıma sahip elemanların yetiştirilmesi olarak özetlenebilir.

 

Reklamcılık Bölümü'nün misyonu; çağın gerekliliklerine uygun olarak hazırlanmış ve sürekli güncellenen ders programı ile sektöre bilgili, eğitimli, alanında yetkin olduğu kadar akademik bir eğitim almış olmanın gerektirdiği mesleki etik sorumluluklar yönünden de gerekli donanıma sahip reklamcılar yetiştirmeyi görev edinmiştir.

Reklamcılık Bölümü’nün vizyonu; öğrencilerimizin reklamcılık bilgilerini arttırmak, takım ruhunu aşılamak, yetenek ve ilgilerini yaratıcı biçimde kullanmalarını sağlamak amacıyla hareket etmektedir. 

Reklamcılık Bölümü’nde, kuramsal bilgilerin –pazarlama, işletme, yönetim, hukuk vb.- yanı sıra reklamcılık konusunda özgün çalışmaların, yaratıcı projelerin ve uygulanabilir kampanyaların planlanması, hazırlanması –yaratıcı düşünce, reklam yazarlığı, medya planlama, reklam kampanya uygulamaları, tüketici davranışları, reklam fotoğrafçılığı, marka yönetimi, reklamda görsel tasarım vb.- gibi mesleğe hazırlayan bilgilerin verildiği ders ve uygulamalar yer almaktadır. Bu aşamalardan geçen öğrencilerin sektörde daha verimli, etken, yaratıcı olmaları hedeflenmektedir.
Teorik olduğu kadar uygulamaya dönük çalışmalarla eğitimin zenginleştirilmesinin de hedeflendiği Reklamcılık Bölümü’nde, öğrencilerin sektörle buluşmalarını ve proje bazlı çalışmalarla eğitimleri sırasında edindikleri kuramsal bilgileri uygulamaya dökmelerini sağlayacak iletişim, pazarlama ve reklam alanındaki yarışmalara (Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması, Uluslararası Reklamcılar Derneği Reklam Kampanyası Yarışması, Just Marketing, Adventure Reklamcılık Yarışması vb.) projeleriyle katılmaları sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz, söz konusu bu yarışmalardan ödüllerle dönmektedirler.
Eğitimleri süresince kuramsal ve uygulamaya ilişkin bilgiler ile donatılan öğrenciler, iletişim, halkla ilişkiler ve reklam alanlarında istihdam olanakları bulacak ve bu alanlara özgü unvanları –reklam yazarı, medya planlama uzmanı, müşteri temsilcisi, kreatif direktör, art direktör, trafiker, kampanya planlama uzmanı, stratejik planlama uzmanı, iletişim koordinatörü, reklam ve iletişim yöneticisi, marka yöneticisi, pazarlama yöneticisi vb.-da alabileceklerdir. Bu çerçevede mezun öğrenciler ulusal ve uluslararası reklam şirketlerinde müşteri ilişkileri, medya planlama, reklam yazarlığı, grafik tasarım, yaratıcı birim, stratejik planlama gibi görevleri de üstlenebileceklerdir. Programı başarıyla tamamlayanlara ‘Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü Lisans Diploması’ verilecektir.
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin bölümlerinden biri olarak faaliyet gösteren Reklamcılık Bölümü, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü kapsamındaki Reklamcılık Anabilim Dalı bünyesinde Reklamcılık alanında Yüksek Lisans, Doktora ve Bütünleşik Doktora lisans üstü programlarını tezli; Yaratıcı Yazarlık yüksek lisans programını da tezsiz olarak sürdürmektedir.

 

Akademik Kadromuz

 REKLAMCILIK BÖLÜMÜ

     BÖLÜM BAŞKANI

     Prof. Dr. F. Belma FIRLAR

 

          belma.firlar@ege.edu.tr

         0.232.311 3738

                Dahili : 3738

     BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI

     Doç. Dr. E. Özlem ATAMAN

 

          ozlem.ataman@ege.edu.tr

         0.232.311 3762

                Dahili : 3762

     BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI

     Dr. Öğr. Üyesi Murat ÇELİK

 

          murat.celik@ege.edu.tr

         0.232.311 4850

                Dahili : 4850

Genel Reklamcılık Anabilim Dalı

     Prof. Dr. F. Belma FIRLAR

     Anabilim Dalı Başkanı

 

          belma.firlar@ege.edu.tr

         0.232.311 3738

                Dahili : 3738

     Prof. Dr. Işıl AKTUĞLU

 

          isil.karpat@ege.edu.tr

         0.232.311 1556

                Dahili : 1556

     Doç. Dr. Sinem YEYGEL ÇAKIR

 

          sinem.yeygel@ege.edu.tr

         0.232.311 3748

                Dahili : 3748

     Doç. Dr. E. Özen OKAT ÖZDEM

 

          ozen.okat@ege.edu.tr

         0.232.311 3747

                Dahili : 3747

     Doç. Dr. Uğur BAKIR

 

          ugur.bakir@ege.edu.tr

         0.232.311 1858

                Dahili : 1858

     Doç. Dr. E. Özlem ATAMAN

 

          ozlem.ataman@ege.edu.tr

         0.232.311 3762

                Dahili : 3762

     Dr. Öğr. Üyesi Murat ÇELİK

 

          murat.celik@ege.edu.tr

         0.232.311 4850

                Dahili : 4850

     Arş. Gör. İbrahim ÖZBÜKERCİ

 

          ibrahim.ozbukerci@ege.edu.tr

         0.232.311 3713

                Dahili : 3713

35.MADDEYE GÖRE GÖREVLENDİRİLEN REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ

          Arş. Gör. Selçuk BAZARCI

 

          selcuk.bazarci@ege.edu.tr

         0.232.311 3713

                Dahili : 3713

     Arş. Gör. Ece Nur KAYA YILDIRIM

 

          ece.nur.kaya.yildirim@ege.edu.tr

         0.232.311 3717

                Dahili : 3717

     Arş. Gör. Bahadır Burak SOLAK

 

          bahadir.burak.solak@ege.edu.tr

         0.232.311 1853

                Dahili : 1853

Lisans Eğitim Planları

Yüksek Lisans Eğitim Planları

Reklamcılık - Tezli Yüksek Lisans Programı

Reklamcılık - Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Doktora Eğitim Planları

Reklamcılık - Lisans Derecesi ile Doktora Programı

- Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora Programı


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ