Çerez Örnek
canlı destek

IMS 2020 HAKKINDA

 

II. GELENEKSELDEN DİJİTALE ULUSLARARASI MEDYA ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU (IMS2020)

From Traditional to Digital International Media Research Symposium (IMS2020)

 İzmir / TÜRKİYE

II.Gelenekselden Dijitale Uluslararası Medya Araştırmaları Sempozyumu (2nd From Traditional to Dijital International Media Researches Symposium IMS2020), 10-11Aralık 2020 tarihlerinde video katılımlı online olarak  Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinin ev sahipliğinde düzenlenecektir. 

Kongreye Davet

II.Gelenekselden Dijitale Uluslararası Medya Araştırmaları Sempozyumu (2nd From Traditional to Dijital International Media Researches Symposium IMS2020), 10-11 Aralık tarihlerinde video katılımlı olarak  Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecektir. İlkini 2018 yılında gerçekleştirdiğimiz sempozyumumuza gösterilen yoğun ilgi, hem uluslararası hem de ülkemizde iletişim, dijitalleşme ve medya alanında akademisyenlerin, uygulamacıların ve sektörde karar alıcıların bir araya gelerek sorunları ve çözümlerinin tartışılmasının devamlılık arz etmesinin ne kadar önemli olduğunun altını bir kez daha çizmiştir. Yaşam biçimlerimizi, gündelik alışkanlıklarımızı, özel ve kamusal alanlardaki etkinliklerimizi köklü bir değişime ve dönüşüme uğratan medya, dijitalleşmenin hızlı ivmesiyle birlikte gelecek toplumların sosyal, siyasi ve kültürel yapılarının yeniden tasarlanmasında etkinliğini koruyacaktır.

KEYNOTES

Prof. Dr. Renee Hobbs - Communication Studies Director, Media Education Lab Harrington School of Communication and Media University of Rhode Island USA

Prof. Dr. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk- English and Applied Linguistics, State University of Applied Sciences in Konin, POLAND

Assoc. Prof. Ganga Dhanesh- College of Communication, Zayed University, Dubai UAE

 

“Dijital Transformasyon, Gelecek Tasarımı ve Medya”

Bu tespitten yola çıkarak, II. IMS 2020’nin ana başlığı “Dijital Transformasyon, Gelecek Tasarımı ve Medya” olarak belirlenmiştir. Bu sempozyum, farklı ülkelerden katılan iletişim akademisyenlerinin, alan araştırmacılarının ve sektör temsilcileri ile birlikte sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek dijitalleşen dünya ve medyaya ilişkin konuları değerlendirebilecekleri akademik bir ortamın yaratılmasını amaçlamaktadır.

Sempozyum aynı zamanda, medya araştırmalarında güncel gelişmeler, araştırma yöntemleri, dijital uygulamalar, araştırma modelleri, dijital medya bağlamında öğrenme olanaklarının da tartışılmasını öngörmektedir. Bildiriler İngilizce ya da Türkçe dillerinde sunulabilecektir.

Sizleri medya araştırmaları alanındaki uzmanlığınız, deneyimleriniz ve araştırma sonuçlarınızı paylaşmak için sempozyumumuza davet ediyoruz. Akademik bilgi alışverişinin gerçekleştiği ve dostlukların pekiştirildiği oturum ve sohbetlerle verimli bir sempozyum olacağına yürekten inanıyoruz.

Katılımlarınız ve destekleriniz bizlere güç verecektir. Değerli çalışmalarınızla  sempozyumumuzda bir araya gelmekten büyük mutluluk ve onu duyarız.

Not: Sempozyum  Doçentlik kriterlerine uygundur.

 

Sempozyum Konu Başlıkları

 • Medyada Dijital Transformasyon ve Gelecek Tasarımı
 • Dijital Medya ve Marka İletişimi
 • Dijital Medya ve Yaratıcılık
 • Dijital Medya Okuryazarlığı
 • Yeni Medya ve Öteki
 • Yeni Medya ve Etik
 • Dijital Kitlesel Yayıncılık
 • Ağ Toplumu ve Endüstri 4.0
 • Dijital Anlatılar: Transmedya ve Metinlerarasılık
 • Yeni Nesil Gazetecilik,
 • Dijital İçerik Üretimi/ Üreticileri
 • Yeni Medya ve Yasal Düzenlemeler

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ