Çerez Örnek

IMS 2020 Kabul Edilen Bildiriler

 

AD SOYAD

ÖZET BAŞLIĞI

 

Ayçin Gelir Atabey

Yeni Bir Gazetecilik Pratiği Olarak Çözüm Gazeteciliği

Aysun Eyrek Keskin

Ekranlı Toplumda Dijitalleşen Bireysel Belleğin Araçsallaştırılması

 

Bahar Soğukkuyu

Sosyal Medyada Grafik Tasarım: Kafa Dergisi, Tuhaf Dergi, Kafkaokur Dergi Instagram Sayfaları

Bahar Urhan Torun

A Framework of Soft Skills Researches: A Bibliometric Analysis

 

Burak Özyal

Yurttaş Gazeteciliği ve Kriz Anlarında Yayıncılık: Çin’de Yaşayan Türkçe İçerik Üreticilerinin Koronavirüsü Salgını (2019-nCoV) Hakkında Gerçekleştirdikleri Youtube Yayınları Üzerine Bir Değerlendirme

 

Ceren Bilgici Oğuz & Ayşe Duygu Atasoy Aktaş

Yapay Zeka Uygulamalarının Cinsiyet Stereotipleri Bağlamında İncelenmesi

 

Çağla Kubilay & Nalan Ova

Türkiye’de Sosyal Medya ve Gazetecilik Çalışmalarına Dair Eleştirel Bir Değerlendirme

G. Songül Ercan, Baran Barış

Dijital Medya Söyleminde Toplumsal Cinsiyet İdeolojisi

Dilan Çiftçi, Pelin Agocuk

Dijital Anlatı ve QR Kod: Dijital Karanfil Örneği

Faruk Temel

Gelenekten Dijitale İletişimin Değişen Yüzü: Dijital Göçmenlere Göre Dijital Çağda İletişim

Mehmet Emin Arslan

Changing Learning Methods In New Media Age; Digital Approaches In Design Education

Mehmet Fatih Çömlekçi

Uluslararası Doğruluk Kontrolü Ağı ve Sosyal Medya Dezenformasyonuna Karşı Küresel Mücadele

 

Mustafa Bölükbaşı

Parties, Newspaper Advertisements and Political Messages: Political Advertising in Turkey During 1991 and 1995 General Elections

Navia İzzati

The Impact Of Video Journalısm Practice On News Production And Content Quality

Semiha Eryol

The Internet Of Things As A Communıcative Field

Serap Arslan

Medya Tip Toplumsal Uyanış

Tuna Baskoy

Government Use of Social Media and the Creation of Online Public Sphere

 

Yasemin Taşın

Veri Gazeteciliği Bağlamında Haberlerde Veri Görselleştirme ve İnfografik Kullanımı: Anadolu Ajansı Örneği

 

Yaşar Onur Tatlıcıoğlu

Medya Okuryazarlığı ve Doğruluk Kontrol Merkezleri İlişkisi: “Teyit.Org” Ve “Doğruluk Payı” Örnekleri Üzerinden Bir Değerlendirme

Barış Yetkin

Yeni Medya Mecralarında Haber Tasarımına Yönelik Karşılaştırmalı Bir İnceleme

İbrahim Tarkan Doğan

Dijital Platformlarda Dizi Üretim ve Dağıtımın Olanak Ve Sınırlılıkları: ‘’Sıfır Bir: Bir Zamanlar Adana’

Hakan Baydur; Gülten Uçar

Representation Of Quality Of Life In The Media As A Platonic Image

Onur Aytaç; Burçak Görel

Karşılaştırmalı Bir İnceleme: Ev İçi Emeğin Görünürlüğü Bağlamında Yeni Bir Tartışma Alanı Olarak Youtube

 

Seda Kanburoğlu

İnsan Sonrası Gelecek Tasvirlerinde Netflix Yapımlarının Etkisi: Love, Death & Robots Dizisi Örneği

Çağrı İnceoğlu; Ürün Yıldıran Önk

Gelenekselden Dijitale İzmir’de Yerel Televizyon Yayıncılığı

 

Mehmet Işık

Yeni Bir Haber Mecrası Olarak Youtube Haber Kanalları Ve Türkiye’deki Genel Görünümü

Burcu Nehir Halaçoğlu

Transmedya Öykü Anlatımı Ve Makinima: Video Oyun Tiyatrosu

 

Damla Akın

Yaratıcı Endüstrilerin Yarattığı Anti- Kahramanlar ‘’Joker’’ Filmi Üzerine Bir İnceleme

Baran Barış

Dijital Anlatılarda Erkeklik Temsilleri

Seda Balkan

Yeni Medya Sanatı Ve Ekran

Yiğit Açık

The Role Of Digital Video Technology in Health Communication

 

Elif Şeyda Doğan

Kaos Teorisi, Gelecek Korkusu ve Uyum Sağlama Kuramları Bağlamında Teknoloji Çağı ve Dijital Yerliler- Dijital Göçmenler

Beste Elveren & İlknur Gürses Köse

Katılımcı Kültür Ekseninde Dijital Aktivizm Örneği: Kedilere Bulaşmayın Belgeseli

Fatih Söğüt

Dizilerin Yeni Mecrası Olarak İnternet: Televizyon Dizileri İle İnternet Dizileri Arasında Karşılaştırmalı Bir Analiz

 

Murat Özdemir

Medya Okuryazarlığı Bağlamında Dijital Televizyon Yayıncılığının Gençlere Etkisi: Netflix Örneği

Selen Çalık Bedir

Oyunvari Anlatılar: Ulaşılabilirliğin Popüler Film Ve Diziler Üzerinden Etkisi

Gülgün Abbasbaylı

Yeni Medya Bağlamında TRT World Web Sayfası Üzerine Bir İçerik Analizi

 

Ebru S. Baranseli

Dijital Çağda Bilginin Anlaşılır Hali; Görsel İletişim Tasarımı Enstrümanı Olan Veri Görselleştirme Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme

 

Cem Tutar

Gündelik Hayatın Yeniden Üretim Sürecinde Oyunun Toplumsal İşlevi Ve Anlamı: Reality Yarışma Programları Üzerinde Yapılan Bir Araştırma

Ebru Yetişkin & Ecehan Toprak

Görsel Kimlik Tasarımında Kurgusal Senaryolar Ve Algısal Köprülerin İnşası

İrfan Arık

Yeni Medya Ve Türkiye Yapımı İnternet Dizileri

 

Ayşe Aslı Sezgin

Dijital Platform Dizilerinde Geleneksel Medyaya Yönelik Eleştirel Bakış: Succession Dizisi Kurgusunda Medya İmparatorluğunun Karanlık Yüzü

Murat Özdemir

Yeni İletişim Teknolojilerinde Toplumsal Cinsiyet İnşası: Sesli Asistan Örneği

Mert Akın

Popüler Kültür Bağlamında Instagram Fotoğraflarında Kadrajların Tekrarlanması

Cem Güzeloğlu; Nazlı Çelik

Poster Art In Digital Media In Term Of Reminder Culture: Yossi Lemel Sample

Ezgi Tokdil

‘Küre’selleşen Dünya Ve Yeni Estetik: Çağdaş Sanata Metaforik Yansımaları

 Eser Yeşim Çakır

Görüntünün Lezzeti: Sosyal Medyada Gelişen Yemek Fotoğrafçılığı

Elif Güntürkün

Yeni Sinema Deneyimi: Anima Filmi Üzerine Bir Değerlendirme

Huri Deniz Karcı

Bibliometric Analysis Of Transmedia Research (2004-2019)

 

Berke Özbay

Storytelling Kavramı Bağlamında Belgesel Fotoğrafın Yeni Medyada Sunumu: Çoşkun Aral Örneği

 

Naz Önen

Aile Arşivinden Fotoğraf Kitabına: Dijital Yerlilerle Analog Fotoğraflardan Anlatı Kurma Pratikleri

 

Ceren Bilgici Oğuz; Özge Özkök

Dijital Mahremiyet Bağlamında Yapay Zeka Ve Yüz Tanıma Uygulamaları: Selfie Art Örneği

Koray Çankaya

Yeni Medya Üzerinden Gündelik Bir Pratik Olarak Bireyci İmajların Yükselişi

 

Lale Kabadayı; Dilan Tüysüz

 

Dijital Platformda Oksimoron Anlatı: Ottoman Dizisinin İngilizce Konuşan Osmanlıları İle ‘’Yeni Bellek’’ Oluşturma

 

Esra Danış ve And Algül

Dijital Çağda Halkla İlişkiler Uygulamaları: Futbol Kulüplerinin Twitter Paylaşımlarının İncelenmesi

And Algül ve Yağmur Büşra Cingöz

Çay Firmalarının Dijital Halkla İlişkiler Uygulamaları: Instagram Örneği

Beril Akıncı Vural ve Sevilay Ulaş

Dijital Marka İletişiminde Etkileyiciler (Influencerlar) ve İkna: @damlaaltun Örneği

Fikri Göktuğ Duran

Kullanımlar ve Bağımlılık Yaklaşımı Doğrultusunda Instagram Kullanım Alışkanlıklarına Yönelik Bir Araştırma

Fikriye Çelik

Karakteristik Bir Post-truth Göstergesi: Sanal Kabristan

Nokta Çelik

Pazarlama İletişiminde Influencer’lar: Alkollü İçki Marka Örneği

Pınar Sevginer & Burçak Kadıoğlu Puhur

“Vegan” Bireylere Karşı Nefret Söylemi İçeren İletilerin Twitter’da İncelenmesi”

 

Zeynep Zelal Kızılkaya

Gençlerin Tiktok Kullanımı Hakkında Nitel Bir Çalışma: Muş Alparslan Üniversitesi Öğrencileri

Cevat Sercan Özer ve Nahit Erdem Köker

Fikir Önderleri ve Yeni Ürünlerin Yayılımı: Avusturya ve Türkiye Üzerine bir Araştırma

Mikail Batu ve Onur Tos

Dijital Medya ve Yaratıcılık: Facebook Spark AR Studio Uygulaması Üzerine Bir Analiz

Derya Şahin

Endüstri̇ 4.0. Uygulamaları Bağlamından Deği̇şen ve Geli̇şen Pazarlama Strateji̇leri̇ni̇ Anlamlandırmak

Gözde Yetmen

 

Lüks Markaların Moda Tasarımlarında Kullanılan Di̇ji̇tal Medyanin Görsel İleti̇şi̇m Sembolleri̇: Emoji̇ler 

 

 

Merve Çetin Dağdelen

 

Sosyal Medya’da Benli̇ği̇n Sunumuna Meadçi̇ Yaklaşım

 

 

Nilüfer Pınar Kılıç ve Ergin Şafak Dikmen

 

Halkla İlişkiler Eğitiminde Etik ve Yeni Medya: Eğitim Müfredatlarına İlişkin Bir İnceleme 

 

 

Selin Pektaş

 

Tüketi̇ci̇leri̇n Güçlendi̇ri̇lmesi̇ ve Di̇ji̇tal Toplumun Geleceği

Uğur Kocager ve Zafer Kıyan

 

Sosyal Medya Çalışmalarında Yanıltıcı Bir Unsur: Trol Hesaplar 

 

Vacit Ertan Yılmaz

 

Yeni̇ Medyanın Çevre Bi̇li̇nci̇ Oluşturmak Açısından Taşıdığı Olanak Ve Sınırlılıklar: Yerel Tohum Kampanyalarının Sosyal Medyadaki̇ Sunumu 

 

Ahmet Ender Uysal

 

Second Life Oyunu Kullanıcılarının Yaratıcı Endüstriler İçerisindeki Yeri Ve Türkiye

 

Deniz Berker ve Melis Yüceer

 

T.C Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Youtube Kanalında Yer Alan Kadına Ve Aileye Yönelik Kamu Spotlarının İçerik Analizi Yöntemi İle İncelenmesi

 

Ezgi Güneş ve Ceren Duman

 

Oyunlaştırma Stratejisinin Kullanımlar Ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında Değerlendirilmesi

 

Gizem Üzgün

 

Yiyecek İçecek İşletmelerinin Sosyal Medya Pazarlama Çabalarının Kent Markalamasına Etkisi, Ayvalık Örneği

 

 

Gökhan Demirel

 

Yeni Medyanın Örgütsel Yalan Biçimi Olarak Post-Truth Kavramı

Işıl Tombul

Dijital Mekânsızlık İçinde Mahremiyet

 

Mihalis Kuyucu

From Gramophone to Servers The Distribution of Music in The Digital World

Ülkü İlgi Eldem Anar

Sosyal Medya Okuryazarlığı; İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Okuryazarlık Becerileri Üzerine Bir Araştırma

Didem Özşenler

Sosyal Medyada Dijital Aktivist Hareketler Üzerine Bir İçerik Analizi

E. Özlem Ataman & Deniz Su Pigey

Tüketici İlgisini Odaklamak: İçerik Pazarlaması ve Transmedya Hikâye Anlatıcılığı

Dilek Evirgen

Instagram’da Marka Değeri Yaratmak: Reklam Fotoğraflarında “Sıradanın” Popüler Görünümleri

Ferah Onat & Ife Oladejo

Wokewashing in the Digital Era: Brand Activism versus Brand Neutrality

Hediye Aydoğan & Mehmet Sebih Oruç

Ödüllü Reklam-Oyunların (Advergame) İkna Yapılarının İncelenmesi

Hikmet Tosyalı & Merve Öksüz

Şehir Markalaşmasında Sosyal Medya Kullanımına İlişkin Bir Araştırma

Selahattin Karagöz

Değiş Tokuş Alanları Olarak Bağımsız Oyun Yerelleştirme Toplulukları Kullanımına İlişkin Bir Araştırma

Şerafettin Dedeoğlu &Mehmet Nuhoğlu

İnfografiklerin Yeni Medya Teknolojileri Kapsamında Değişim Süreci

Ahmet Akalın & Ahmet Yücel

Türkiye’de Reklam Harcamalarının Medya Mecraları Arasındaki Paylaşımın Dönüşümü

Sema Bulat & Elif İnceismail

Dijital Pazarlama İletişiminde Karekodun Kullanımı: Eti Puf Reklam Örneği

İlknur Gürses Köse

Türk Sinemasında Abject Beden Unsurlarının Temsili: 2005-2019 Arası Gişe Verilerine Göre Nitel Bir Analiz

Fatma Akar

Sosyal Medya Ve Marka İletişimi: “Türkiye’nin İlk Beş Markasının Sosyal Medya Hesapları Üzerine Bir Araştırma”

Ozan Güvendi

Dijital İçerik Üretimi; Dönüştürülen Kültürel İçeriklerinin Reklam Ve Pazarlama Ürünü Olarak Kullanımı

Zehra Atabey

Sosyal Medya ve Görsel Tasarım:Dünyanın En Değerli Markalarının Instagram Paylaşımları Üzerine Bir İnceleme

 

 

 

 

 

 


 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ