EGE UNIVERSITY

School of Communication

Student Forms

YÖK Dersleri Muafiyet Formu

Muafiyet Formu

Ders Değişiklik Formu

Not Çizelgesi

Mazeret Sınavı Formu

Tek Ders Sınavı Formu

Yaz Okulu Başvuru Formu

4. Sınıf Ek Kredi Talep ve Ders Değişiklik Formu

Öğrenci Belgesi Formu

Transkript (Not Dökümü) Formu

İlişik Kesme Belgesi (Gazetecilik)

İlişik Kesme Belgesi (HİT-RTS-REK)

Sınav İtiraz Formu

Kayıt Dondurma Formu

Duplikata Diploma (İkinci Nüsha) Talep Dilekçesi

Başarısız Seçmeli Değişikliği Talep Dilekçesi

Mezun durumda olan Fakültemiz Yabancı Uyruklu öğrencilerin doldurması gereken formlar:

Türkiye Mezunları Bilgi YU. Formu

Türk Cumhuriyetleri İle Türk Ve Akraba Topluluklarından Devlet Burslusu Olan Öğrenciler İçin Mezuniyet Bilgi Formu