Çerez Örnek
canlı destek

Çağrı Metni

 

MEDYA VE KÜLTÜR ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

 

Çağrı Metni

Bireysel ve toplumsal ilişkileri biçimlendirme ve dönüştürmede en önemli etkenlerden biri olarak kültür, medya aracılığıyla yeniden üretilmektedir. Dijital çağda yeni medya pratikleri kültürel dönüşümün belirleyici unsuru haline gelmiştir. İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin neticesinde okur-medya arasındaki keskin ayrım ortadan kalkmış, farklı kültürel coğrafyaların temâsı artmıştır.

Bu yıl ilk defa gerçekleştirilmesi planlanan sempozyum dijital iletişim ortamında süreklilik kazanan medya ve kültür ilişkisini disiplinlerarası bir çerçevede tartışmaya açmayı hedeflemektedir. Medyanın kültürel alanlar ile olan etkileşiminin giderek arttığı günümüzde bu etkileşimin farklı yönlerini anlamak süreklilik arz eden bir araştırma geleneğini gerekli kılmaktadır. Bu amaçla Medya ve Kültür Uluslararası Sempozyumu’nun bu konuda alana katkı sunacak olan çalışmaların düzenli olarak bir araya geldiği bir akademik ortam sunması hedeflenmektedir.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde, 5-6 Aralık 2022 tarihlerinde, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü tarafından düzenlenecek olan Medya ve Kültür Uluslararası Sempozyumu’na iletişim, medya ve kültür alanında çalışmalar yürüten araştırmacıları davet etmekten mutluluk duyuyoruz.

Bu yıl çevrimiçi olarak düzenlenecek olan Medya ve Kültür Uluslararası Sempozyumu’nun araştırma temaları şunlardır:

·         Medya, Kültür ve İletişim

·         Medya, Kültür ve Gazetecilik

·         Medya, Kültür ve Dijitalleşme

·         Medya ve Tüketim Kültürü

·         Medya ve Popüler Kültür

·         Medya ve Oyun Kültürü

·         Sosyal Medya ve Kültür

·         Medya ve Kültürel Bellek

·         Medya, Kültür ve Dil

·         Medya, Kültür ve Ekonomi

·         Medya, Kültür ve Reklam

·         Medya ve Siyasal Kültür

·         Medya ve Turizm

·         Medya ve Gastronomi

·         Medya, Kültür ve Sanat

·         Medya, Kültür ve Eğitim

·         Medya, Kültür ve Sosyoloji

·         Medya, Kültür ve Spor

·         Medya, Kültür ve Çevre

·         Medya, Kültür ve Teknoloji

·         Medya, Kültür ve Moda

Bildiri özet gönderimi 18 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak olup 31 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecektir.

Katılımcıların bildirilerini özet ve/veya tam metin olarak yayınlama olanakları bulunmaktadır. Yazım kurallarına ilişkin detaylar “Tam Metin Gönderim Kuralları” başlığında yer almaktadır.

 

Sempozyuma katılım ücretsizdir. Sempozyum, tüm araştırmacıların katılımına açıktır.

Bildiriler, iletisim.medyakultur@mail.ege.edu.tr adresine e-posta ile gönderilecektir.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ