Çerez Örnek

Editör-Hakem-Yazar Sorumlulukları

Editörler / Editör Yardımcılarının Sorumlulukları

Editörler/Editör Yardımcıları, gönderilen çalışmaları yazım kuralları, etik ilkeler, yayın politikası, derginin amacı ve kapsamına uygunluk açısından denetler.

Gönderilen çalışmaların akademik bir çalışmada bulunması gereken nitelikleri taşıyıp taşımadığını değerlendirir. İntihali önlemek amacıyla Yayın Politikaları başlığında belirtilen “Benzerlik Raporu”nun bulunup bulunmadığını ve içeriğini denetler.

Ayrıca Etik İlkeler başlığında detaylı olarak belirtilen klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için “Etik Kurul Onay Belgesi”nin bulunup bulunmadığına dikkat eder.

Editörler/Editör yardımcıları, çalışmaların tarafsız olarak değerlendirilmesi için kör hakemlik değerlendirme sürecini uygular, hakemlerin ve yazarların kimlik bilgilerinin taraflardan gizli tutulmasını sağlar.

Çalışmaların yayınlanıp yayınlanmasında hakem değerlendirmeleri esas alınmakla birlikte Editör/Editör Yardımcıları gerekli durumlarda karar hakkını saklı tutar.

Hakemlerin Sorumlulukları

Hakemler, çift kör hakemlik değerlendirme sürecine göre çalışmaları değerlendirir. Gizlilik ilkesine uyarak çalışmaya ilişkin bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşmamakla ve kişisel çıkarları için kullanmamakla yükümlüdürler.

Tarafsız bir değerlendirme ile çalışmanın akademik niteliği esas alınmalı, çalışmada gerekli görülen düzeltmeler konuya ilişkin açıklamalara yer verilerek belirtilmeli, çalışmanın alana katkı sağlayacak şekilde geliştirilmesi esas alınmalıdır.

Değerlendirme raporlarında yer alan açıklamalarda eleştirel olmayan yapıcı bir dil kullanılmalıdır.

Hakemler, herhangi bir çıkar çatışması ve uzmanlık alanı dışında atama durumu söz konusu olduğunda durumu bildirerek gerekirse hakemlikten azlini istemelidir.

Hakemler, değerlendirme sürecinin herhangi bir aşamasında çalışmada akademik etik ihlali ve sorunlar (intihal, vb) tespit etmesi halinde, bu değerlendirmeyi detaylı olarak, çalışma metni içinden ve/veya diğer yayınlardan örneklendirerek dergi editörlüğüne bildirmelidir.

Hakemler süreçlerin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için çalışmaları kendilerine tanınan süre içinde değerlendirmelidir. Çalışmanın revizyon alması ve revizyon sonrası tekrar incelemenin istenmesi durumunda sürecin uzayacağı dikkate alınmalıdır.

Yazarın Sorumlulukları

Yazar/yazarlar, bir makale önerdiğinde bu çalışmanın daha önce yayınlanmadığını, yayınlanmak üzere kabul edilmediğini ve halen başka bir yerde yayınlanmak üzere değerlendirme aşamasında olmadığını kabul etmiş sayılır. Yayınlanması amacıyla gönderilen makalelerin tüm sorumluluğu yazar/yazarlarına aittir.

Çalışmaların tüm sorumluluğu yazar/yazarlarına ait olup, intihal içermemelidir. Yayın Politikasında belirtilen hususlar dikkate alınarak intihal raporu çalışma ile birlikte gönderilmelidir. İntihal içerdiği tespit edilen çalışmaların süreçleri durdurulur.

Yazar, makalesini, yayın kararı alınıncaya kadar, geri çekebilir.

Çalışma içerisinde kişilik hak ve özgürlüklerine saldırıda bulunulamaz. Hakaret içeren, hedef gösteren, küçültücü, alçaltıcı, din, dil, ırk, cinsiyet vb. ayrımcı ifadeler kullanılamaz ve kişisel mahremiyete özen gösterilir. Dergide yayınlanan makalelerin tüm bilimsel, içeriğe dair, dilsel, yasal sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazılarda ifade edilen görüşler yazar/yazarların kendi görüşleri olarak kabul edilir ve dergi sorumluluğu dışındadır.

Çalışma daha önce tebliğ edilmiş ise etkinliğin adı, tarihi, yeri, çalışma tezden üretilmiş ise tez başlığı, yılı, kurumu, danışman bilgileri, varsa çalışmaya destek sağlayan kurum/kuruluş bilgileri belirtilir.

Çalışmalar/makaleler üçüncü bir tarafın mahremiyet ve fikrî mülkiyet haklarını ihlal etmemelidir. Çıkar çatışmasına neden olabilecek her türlü bilgi açık bir şekilde belirtilmelidir.

Çalışmanın yayınlanabilmesi için katkı sağlayan tüm yazarların rızası gerekmektedir. Sorumlu yazar belirtilerek tüm yazarların isim, kuruluş, ORCİD vb. bilgileri makale kapak sayfasında sırasına göre verilmeli, ayrıca çalışmanın yüklenmesi sırasında Dergipark sistemine eklenmelidir. Çalışmaya katkısı olmayan kişilerin isimlerine yer verilmemelidir.

Yazarların, telif hakları yasasına uyması gerekmektedir.

Dergi editörlüğünün talep etmesi durumunda yazarlar ek bilgi ve belgeleri sunmakla yükümlüdür.

Yazarlar, hakemlerin ve editörler/editör yardımcılarının düzeltme önerileri doğrultusunda çalışmalarını düzenlemekle sorumludur. Yazara, düzeltmeye yönelik önerilere katılmama hakkına sahiptir. Bu durumda, gerekçesi ile birlikte dergi editörlüğüne bilgi vermelidir.

Yazarlar, çalışmalarında yer alan araştırmalar için ve Etik İlkeleri başlığında detaylı olarak belirtilen klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için “Etik Kurul Onay Belgesi”ni sunmakla yükümlüdür.

Yazarlar çalışmalarına ilişkin her türlü hatayı çalışma yayınlanmış olsa bile dergi editörlüğüne bildirmekle yükümlüdür. Bu durumlarda makale geri çekilebilir veya düzeltme yayınlanabilir.

Etik İlkelere Uymayan Durumun Bildirilmesi

Editörler/editör yardımcıları, hakemler, yazarlar ile ilgili etik ilkelere uymayan aykırı bir durumla karşılaşılması durumunda, yenidusunceler@gmail.com veya yenidusunceler@mail.ege.edu.tr adresine bildiriniz.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ