Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

İletişim Fakültesi

Misyon Vizyon

Misyon
Evrensel etik ve demokratik ilkelere dayalı, değişime açık bir eğitim, bilimsel çalışma ve sanatsal üretim için gerekli ortamı hazırlamaktır.

Vizyon
İletişim eğitimi alanında uluslararası standartlara uygun, öğrenme odaklı ve yaratıcılığı destekleyen öncü bir akademik kurum olmaktır.

 

İlkelerimiz

 • Demokrasi ve insan hakları ilkelerine bağlı olma
 • Toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere saygılı olma
 • Sosyal sorumluluk ve duyarlılığa sahip olma
 • Değişime açık, yaratıcı, özgür düşünce ve üretim ortamını sağlama
 • Uluslararası standartlara uygun bir eğitim anlayışı
 • Yaşam boyu öğrenme
 • Öğrenci odaklı olma
 • Alana ilişkin teknolojileri kullanma yetkinliğini kazandırma
 • Katılımcı, paylaşımcı, şeffaf ve hesap verebilir yönetim
 • Kaynakları adil, etkin ve verimli kullanma
 • İç ve dış paydaşlarla güçlü iletişim