Çerez Örnek

KAYITLANMAYLA İLGİLİ DUYURU

KAYITLANMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Kayıtlanma işleminden önce ve sonra mutlaka transkript alınarak derslerinizi kontrol etmeniz önemle duyurulur.

 

  • Bir dönem boyunca (eğer alttan veya üsten ders almıyor ya da sınıf/dönem tekrarı yapmıyorsanız) derslerinizin kredi toplamı 30 AKTS olmak zorundadır.
  • Bir dönemde (eğer alttan veya üstten ders almıyorsanız) tüm zorunlu dersleri ve 2 tane seçmeli dersi almalısınız.
  • Bir dönem içerisinde aldığınız derslerinizin hiçbirisinin bir diğer dersinizin saatiyle çakışmaması gerekir. Bunun için ders programından aldığınız derslerin gün ve saatlerini dikkatlice kontrol etmelisiniz.
  • İnternetten kayıt yaptırdıktan sonra yine kendi sayfanızdan transkripte girerek aldığınız dersleri kontrol etmeli bir yanlışlık varsa danışmanınızla görüşmelisiniz.
  • Fakültemizde staj zorunluluğu vardır. 3. Sınıf yaz döneminde stajınızı tamamlamanız gerekmektedir. Staj AKTS’ye dâhil edilir.
  • Mezun olduğunuzda toplam AKTS’niz 240 olmalıdır. 240 AKTS bölümünüze ait eğitim planındaki tüm zorunlu dersleri (YÖK dersleri dahil) ve her döneme ait 2 seçmeli dersi kapsamaktadır. Eğitim planına web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
  • Herhangi bir döneme ait eksik dersinizin olması durumda gerekli  AKTS’yi tamamlamış  olsanız  bile  mezun olamazsınız.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ