Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

İletişim Fakültesi

DUYURU - 667 KHK- Anayasa Mahkemesi Kararı

"Devlet üniversiteleri programlarına yerleştirilen ve puanı, söz konusu programın taban puanına eşit ya da daha fazla puanı olan öğrencilerden, Anayasa Mahkemesinin bu kararı sonucu, ücret tahsil edilmeyecektir." Ayrıca madde 4'de yer alan "Bu kararlar kapsamında öğrencilerin, teyit sürecinin sağlıklı ve zamanında yürütülebilmesi, dolayısıyla mağdur olmamaları için kararın yürürlük tarihinden sonra tahakkuk ettirilecek öğrenim ücretlerinden muaf tutulmalarına teminen kayıtlı oldukları devlet üniversitesine başvurmaları gerekir" denildiğinden; bu kapsamda olan öğrencilerin Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na, yerleştikleri programı ve puanı gösterir belgeyle başvurmaları gerekmektedir. Söz konusu öğrencilerin müracaatlarına müteakip durumları kontrol edilerek Yükseköğretim Yürütme Kurulunda alınan kararlardan durumlarına uygun olan hükümlere göre ödeme bilgileri güncellenecektir. Müracaatta bulunmayan öğrenciler hakkında eski hükümlerin uygulanmasına devam edilecektir.

EKLER:

1 - Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 13/11/2019 tarihli ve E.84544 sayılı yazısı.

2 - Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı.