Çerez Örnek

Güncelleme - 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılı Tek Ders ve Ek Ders Sınav Başvuruları

1-TEK DERS

***2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılı Tek Ders sınavına üniversiteye gelmeksizin online olarak “kimlik.ege.edu.tr” sayfası   “Öğrenci İşleri Uzaktan Başvuru İşlemleri” menüsünden ilgili dilekçeler ile birlikte son başvuru tarihlerine kadar başvuruda bulunabilirsiniz.

*Dilekçeleri Başvuru ekranın veya https://iletisim.ege.edu.tr/tr-4615/ogrenci_formlari.html adresinden temin edebilirsiniz.

 

MEZUN DURUMA GELMİŞ ANCAK MEZUN OLMAK ÜZERE BAŞARISIZ TEK DERSİ KALAN ÖĞRENCİLER BAŞVURU YAPABİLİR..

 

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI TEK DERS

(Uzaktan Çevrim İçi)

BAŞVURU BAŞLANGICI

01.06.2023

SON BAŞVURU TARİHİ

21.07.2023

SINAV TARİHİ

03.08.2023

Saat :14.00

 

 

2- EK DERS SINAVLARI

***2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılı Azami süresi dolmuş olan son sınıf öğrencilerden Ek sınavlara girmek isteyen öğrencilerimiz üniversiteye gelmeksizin online olarak 4 Ağustos 2023 tarihine kadar “kimlik.ege.edu.tr” web adresinden giriş yaparak “ek sınav başvurusu” ekranından başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurusu onaylanan öğrencilerin, ilan edilen sınavlara katılmak için dersi veren öğretim üyeleri ile sınavların şekli konusunda iletişime geçmeleri gerekmektedir. İlan edilen tarihlerde sınavlara girmeyen öğrencilere telafi sınavı uygulanmaz

Azami sürelerde okulu bitiremeyip atılma durmunda olan öğrenciler için FF, FD, DD ve DC harf notuyla başarısız dersleri bulunan son sınıf öğrencilerine, bütün başarısız dersleri için birimlerin ilgili yönetim kurulunca belirlenen tarihlerde iki ek sınav hakkı verilir. Konu ile ilgili “Ölçme Ve Değerlendirme Esasları Yönergesi” nin ilgili maddeleri aşağıda.

 

 

Azami sürelerde okulu bitiremeyip atılma durmunda olan öğrenciler için

(Uzaktan Çevrim İçi)

BAŞVURU BAŞLANGICI

01.06.2023

SON BAŞVURU TARİHİ

04.08.2023

1.EK SINAV

SINAV TARİHİ

04.09.2023

08.09.2023

2.EK SINAV

SINAV TARİHİ

18.09.2023

22.09.2023

   

NOT: Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. 

12 Temmuz 2016 tarih ve 29768 sayılı resmi gazetede yayınlanan Geçici Madde 1 de yer alan  “ 2014-2015 eğitim-öğretim yılı itibarıyla Üniversitede kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami sürelerin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz”

 

T.C.

EGE ÜNİVERSİTESİ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ESASLARI YÖNERGESİ

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Başarının değerlendirilmesi, AGNO ve mezun olma şartları

(10) (Ek: 19.07.2016 tarih ve 19/5 sayılı Senato Kararı) Azami süreler sonunda mezuniyet koşullarını sağlayamayan öğrenciler ile ilgili işlemler aşağıda belirtilmiştir:

a) (Değişiklik: 11.06.2021 tarih ve 11/7 sayılı Senato Kararı) FF (Uygulamalı veya uygulaması olan dersler dışında), FD, DD ve DC harf notuyla ve başarısız dersleri bulunan son sınıf öğrencilerine, bütün başarısız dersleri için birimlerin ilgili yönetim kurulunca belirlenen tarihlerde iki ek sınav hakkı verilir. Staj başarısız ders olarak kabul edilir. İlan edilen tarihlerde sınavlara girmeyen öğrencilere telafi sınavı uygulanmaz

 

 b) Bu sınavlar sonunda mezuniyet için kalan ders sayısı (hiç alınmamış dersler ile DD, DC, FD ve FF notu alınarak başarısız olunan dersler) altı veya daha fazla olanların Üniversite ile ilişikleri kesilir.

c) Verilen sınav hakları sonunda başarısız ders sayısını beş ders ve altına indirenlere bu dersler için üç yarıyıl ek süre tanınır

 

d) Ek sınav haklarını kullanmadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan birimlerde iki öğretim yılı) ek süre tanınır.

e) Ek süreden faydalanan öğrenciler, ilgili yarıyıl/ yıla ait katkı payı öğrenim ücretini ödeyerek kayıt yenileme/ ders seçme işlemlerini gerçekleştirmeye devam eder.

f) Ek süreler sonunda birden fazla dersi kalan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

g) Bir dersten başarısız olanlara öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız sınav hakkı tanınır.

 

h) (Değişiklik: 11.06.2021 tarih ve 11/7 sayılı Senato Kararı) Ek süre veya sınırsız sınav hakkı verilen derslerden uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Öğrenciler, talepleri halinde bu derslere bir defaya mahsus olmak üzere devam edebilecektir.

 

i) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

 

j) Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

 

k) Azami süreler sonunda bu hükümler doğrultusunda başarılı olamayan ya da bu hükümlerden faydalanmayan öğrencilerin programla ilişikleri kesilir.

 

 (11) (Ek: 19.07.2016 tarih ve 19/5 sayılı Senato Kararı) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde Üniversitemiz yönetmeliğine göre başarılı sayılabilmeleri için öngörülen 2,00 not ortalamasını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim - öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ