Çerez Örnek

Uluslararası Öğrenci İşlemleri El Kitabı

Üniversitemizde öğrenim görmekte olan uluslararası öğrencileri öğrencilik işlemleri konusunda bilgilendirmek üzere hazırlanan Uluslararası Öğrenci İşlemleri El Kitabı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının www.oidb.ege.edu.tr web sayfasının Türkçe versiyonunda "Öğrenci" menüsünde "Uluslararası Öğrenciler" alt başlığı altında, İngilizce versiyonunda "Handbook For Students" başlığı altında yayınlanmıştır.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ