Çerez Örnek

Öğrenci İşlemleri El Kitabı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 14.12.2022 tarih ve 1035996 sayılı yazısında belirtilen Kalite Komisyonu 2020- 2021 Öğrenci Memnuniyet Anketlerine ilişkin değerlendirme raporu gereğince, öğrencilerin hangi durumlarda birimlerinin Öğrenci İşleri Servisine, hangi durumlarda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuracağının sınıflandırılmasına yönelik çalışma Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca tamamlanmış olup Öğrenci İşlemleri El Kitabı adıyla Başkanlığımız web sitesinde e-kitap formatında yayımlanmıştır.

Öğrenci İşlemleri Ek Kitabı


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ