Başlangıç » Radyo-Televizyon ve Sinema

Radyo-Televizyon ve Sinema

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nün amacı, öğrencilerin kitle iletişim araçları hakkındaki kuramsal yaklaşımları öğrenmelerini sağlamak ve bunları pratikte uygulamaya geçirebilecekleri ortamları yaratabilmektir. Öğrencilerin, ideal birer medya profesyoneli olmaları konusunda gerekli enformasyonu kazanmalarını ve radyo stüdyosu, televizyon stüdyosu, dijital kurgu ünitesi gibi, uygulama birimlerinde becerilerini geliştirmelerini sağlayarak, olabildiğince donanımlı bir biçimde, medya sektöründe yer alabilmelerine yardımcı olmaktır.

Radyo Televizyon Sinema Bölümü; Radyo-Televizyon, İletişim Bilimleri, Sinema, Fotoğrafçılık ve Grafik Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Fakültede, bölüm öğrencilerinin eğitimleri süresince mesleki pratiklerini geliştirmek amacı ile “Radyo-Televizyon Stüdyosu”, 4 dijital kurgu ünitesi tesisinin yer aldığı “Dijital Kurgu Ünitesi”, “Renkli ve Siyah-Beyaz Fotoğraf Stüdyosu”, “Bilgisayar ve İnternet Laboratuvarları” bulunmaktadır. “Radyo Kampüs Ege”, bölüm öğrencilerine uygulamalı radyo programcılığı imkanı sağlamaktadır. Fakülte bünyesindeki uygulama imkânlarının dışında, özel sektör kurumları ile gerçekleştirilen işbirliği projeleri de bu konuda önemli katkı sağlamaktadır. Üçüncü yılın sonunda, bölüm öğrencilerinin tümünün katıldığı zorunlu staj uygulamasıyla, öğrencilerin iletişim sektörüyle bağ kurmaları sağlanmakta ve mevcut bağlarının güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bölüm, çağımıza damgasını vuran iletişim olgusu içinde özellikle kitle iletişimi ve elektronik kitle iletişim araçlarının başında gelen radyo ve televizyon kuruluşları için nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır.  Bölüm mezunları, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda görev yapmanın yanı sıra özel radyo ve televizyonlarda da çalışabilmektedir.