Başlangıç » Öğrenci İşleri » Staj İşlemleri » Öğrenci Staj Kılavuzu..

Öğrenci Staj Kılavuzu..

EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

ÖĞRENCİ STAJ KILAVUZU

 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi 3. Sınıf Öğrencilerimizin Staj Sürecinde Takip Etmesi Gereken Adımlar Aşağıdaki Gibidir;

 

  1. STAJ ÖNCESİ İŞLEMLER

-Öğrenci staj yapacağı kurumu bulmakla kendisi yükümlüdür. Şayet bulamazsa bölüm staj koordinatörlerinden yardım talep edebilir,

-Staj yapılacak yerin Ocak – Mayıs ayları arasında belirlenmesi önerilir,

-www.iletisim.ege.edu.tr adresinde, sol sütunda bulunan “Staj” butonuna tıklayarak “Ek I” ve “Ek II” belgelerinin çıktıları alınmalıdır.

-Her öğrenci “Ek I” de kendine ait bilgileri ve staj yapacağı kurumun iletişim bilgilerini doldurup yetkilisine imzalatarak kaşeletmelidir.

“Ek I” evrağının aslı bölüm staj koordinatörlerine onaylatmalıdır. “EkI” belgesinin fotokopisi veya fax olarak gönderilmiş hali kabul edilmeyecektir.

-Bölüm staj koordinatörü tarafından onaylanan “Ek I” belgesini öğrenci, İletişim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu’na giderek mühürletmelidir.

-Staj yapacak öğrenci İletişim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu tarafından mühürlenen “Ek I” belgesinin 1 adet fotokopisi ile 1 adet nüfus cüzdanı fotokopisini “Muhasebe Bürosu”na SGK işlemleri yapılmak üzere teslim etmelidir.

***ÖNEMLİ NOT:

-SGK işlemleri tamamlanan öğrencinin staj dönemi değiştirilemez. Bu sebeple ilgili öğrencinin staj yapacağı dönemi dikkatle seçmesi gerekmektedir.

-“Ek I” belgesine dair işlemlerin staj yapılacak dönemden en geç 15 gün öncesinden tamamlanıp evrakların Muhasebe bürosuna imza karşılığı teslim edilmesi gerekmektedir.

-Öğrencinin “Ek I” belgesinin aslını staj sonuna kadar kaybetmemesi gerekmektedir.

 

 

 

 

 

B.STAJ SONRASI İŞLEMLER

-Her öğrenci, daha önceden çıktısını aldığı “Ek II” formunu stajını tamamladıktan sonra ilgili kurumun yetkilisine imzalatmalı ve kaşeletmelidir.

-Öğrenci “Ek I” ve “Ek II” belgelerinin asıllarını, staj bitimini takip eden 5 iş günü içinde kendisi ya da bir yakını tarafından İletişim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu’na imza karşılığı teslim etmelidir.(Posta/kargo ile gönderilen belgeler kabul edilmeyecektir)

***ÖNEMLİ NOT:

Staj belgelerinin 5 iş günü içerisinde teslim edilmemesi durumunda öğrenci stajını yapmamış olarak kabul edilecektir.

-Stajını tamamlamayan öğrenciler, mezun olamayacaklardır.

 

  1. STAJ MUAFİYET İŞLEMLERİ

-Zorunlu stajını daha önce farklı bir üniversitede eğitim alırken yapan öğrencilerin bunu belgelemeleri gerekmektedir. İlgili Belgeler;

*Transkript (Daha önce eğitim aldığı kurum tarafından imzalanarak mühür basılmış olmalı)

*Staj Başarı Belgesi (Staj yapılan kurum tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş belgenin aslı gibidir onaylı örneği)