canlı destek

AZAMİ SÜRELERİNİ DOLDURAN ÖĞRENCİLER HAKKINDA DUYURU

ÖNEMLİ!

27 Eylül 2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (c) bendinde "…Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir…" hükmü çerçevesinde alınan ve ilgi yazımız ile bildirilen karar uyarınca azami süresini dolduranların 31 Ocak 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvurmaları halinde iki ek sınav hakkından yararlanabileceklerine karar verilmiştir.

07.12.2021 tarihli ve 24/2 sayılı Ege Üniversitesi Senato Karar Örneği

GEREKLİ EVRAKLAR: 

https://iletisim.ege.edu.tr/files/iletisim/icerik/Azami_Dilekce.docx

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ