Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

İletişim Fakültesi

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEK DERS SINAV BAŞVURULARI

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılı sonunda yapılacak olan Tek ders sınavına üniversiteye gelmeksizin online olarak “kimlik.ege.edu.tr” sayfası   “Öğrenci İşleri Uzaktan Başvuru İşlemleri” menüsünden 12 Mart 2021 tarihine kadar başvuruda bulunabilirsiniz.

Ölçme Ve Değerlendirme Esasları Yönergesinin 2. Bölüm Tek ders sınavı esasları Madde 18-(1) Tek ders sınavı; mezun olmak için tek ders dışında tüm derslerini başarmış olan öğrencilere, ilgili birim yönetim kurulunca uygun görülmesi halinde, başarısız olunan tek ders için, güz ve bahar yarıyılları sonunda ayrı ayrı, Yaz okulu olan Fakülte/ Yüksekokullarda yaz okulu sonunda ilgili eğitim birimlerinin yönetim kurullarının saptayacağı tarihlerde sınav açılır. Yaz okulu sonunda açılan tek ders sınavına, tek ders sınavına girmemiş öğrenciler ile yaz okulu sonunda derslerini tek derse düşürmüş olan öğrenciler başvurabilirler. (2) Öğrenciler tek ders sınav hakkını bir defaya mahsus kullanabilirler. Bu sınavda başarılı olanlar, kayıt yaptırdıkları eğitim öğretim yarıyılında mezun olmuş sayılır.

Tek ders sınavı; mezun olmak için tek ders dışında tüm derslerini başarmış olan öğrenciler başvurabilir,

Öğrenciler tek ders sınav hakkını bir defaya mahsus kullanabilirler.

Tek ders sınavında başarılı olan öğrenciler kayıt yaptırdıkları eğitim öğretim yarıyılında mezun olmuş sayılır.

SINAV TARİHİ                  : 19 Mart 2021 

SON BAŞVURU TARİHİ     : 12 Mart 2021

03.02.2021 tarihli ve 2/2 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı