Başlangıç » Öğrenci İşleri » Staj İşlemleri » Öğrenci Staj Kılavuzu..

Öğrenci Staj Kılavuzu..

EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

ÖĞRENCİ STAJ KILAVUZU

 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi 3. Sınıf Öğrencilerimizin Staj Sürecinde Takip Etmesi Gereken Adımlar Aşağıdaki Gibidir;

 

A. STAJ ÖNCESİ İŞLEMLER

-Öğrenci staj yapacağı kurumu bulmakla kendisi yükümlüdür. Şayet bulamazsa bölüm staj koordinatörlerinden yardım talep edebilir,

-Staj yapılacak yerin Ocak – Mayıs ayları arasında belirlenmesi önerilir,

-www.iletisim.ege.edu.tr adresinde, sol sütunda bulunan “Staj” butonuna tıklayarak “Ek I” ve “Ek II” belgelerinin çıktıları alınmalıdır.

-Her öğrenci “Ek I” de kendine ait bilgileri ve staj yapacağı kurumun iletişim bilgilerini doldurup yetkilisine imzalatarak kaşeletmelidir.

-“Ek I” evrağının aslı bölüm staj koordinatörlerine onaylatmalıdır. “EkI” belgesinin fotokopisi veya fax olarak gönderilmiş hali kabul edilmeyecektir.

-Bölüm staj koordinatörü tarafından onaylanan “Ek I” belgesini öğrenci, İletişim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu’na giderek mühürletmelidir.

-Staj yapacak öğrenci İletişim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu tarafından mühürlenen “Ek I” belgesinin 1 adet fotokopisi ile 1 adet nüfus cüzdanı fotokopisini “Muhasebe Bürosu”na SGK işlemleri yapılmak üzere teslim etmelidir.

***ÖNEMLİ NOT:

-SGK işlemleri tamamlanan öğrencinin staj dönemi değiştirilemez. Bu sebeple ilgili öğrencinin staj yapacağı dönemi dikkatle seçmesi gerekmektedir.

-“Ek I” belgesine dair işlemlerin staj yapılacak dönemden en geç 15 gün öncesinden tamamlanıp evrakların Muhasebe bürosuna imza karşılığı teslim edilmesi gerekmektedir.

-Öğrencinin “Ek I” belgesinin aslını staj sonuna kadar kaybetmemesi gerekmektedir.

 

 

 

B.STAJ SONRASI İŞLEMLER

-Her öğrenci, daha önceden çıktısını aldığı “Ek II” formunu stajını tamamladıktan sonra ilgili kurumun yetkilisine imzalatmalı ve kaşeletmelidir.

-Öğrenci “Ek I” ve “Ek II” belgelerinin asıllarını, staj bitimini takip eden 5 iş günü içinde kendisi ya da bir yakını tarafından İletişim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu’na imza karşılığı teslim etmelidir.(Posta/kargo ile gönderilen belgeler kabul edilmeyecektir)

***ÖNEMLİ NOT:

-Staj belgelerinin 5 iş günü içerisinde teslim edilmemesi durumunda öğrenci stajını yapmamış olarak kabul edilecektir.

-Stajını tamamlamayan öğrenciler, mezun olamayacaklardır.

C. STAJ MUAFİYET İŞLEMLERİ

-Zorunlu stajını daha önce farklı bir üniversitede eğitim alırken yapan öğrencilerin bunu belgelemeleri gerekmektedir. İlgili Belgeler;

*Transkript (Daha önce eğitim aldığı kurum tarafından imzalanarak mühür basılmış olmalı)

*Staj Başarı Belgesi (Staj yapılan kurum tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş belgenin aslı gibidir onaylı örneği)