Başlangıç » Ana Menü » Öğrenci Topluluklarımız » MARKETING EGE TOPLULUĞU

MARKETING EGE TOPLULUĞU

 

EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

MARKETING EGE

PAZARLAMA KULÜBÜ

 

Genel Tanım

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Marketing Ege öğrenci topluluğu,  Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından fakülte bünyesinde kurulan pazarlama alanında ilgili öğrencileri bir araya getirmek, bu yönde faaliyetler düzenlemek ve projeler üretmek amacıyla oluşmuş bir öğrenci topluluğudur.

Misyonumuz

Küreselleşen dünya ekonomisinde pazarlamanın önemini ilgili öğrencilere aktarmak.; söz konusu faaliyetlerdeki teknikleri ve bu tekniklerin kullanımını öğrencilerin bilgisine sunmak.

Vizyonumuz

Faaliyet alanında yaptığımız çalışmalarla, Ege Bölgesi başta olmak üzere Türkiye’nin sayılı pazarlama odaklı toplulukları arasında yer almak. Faaliyet alanında başarısını kanıtlayabilmiş bir marka olmak.

Amaçlarımız

v  Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi kapsamında pazarlama ve pazarlama iletişimi alanında ilgili öğrencileri bir araya getirmek.

v  Teorik bilginin pratiğe dönüşümü ile öğrencileri alanda daha etkin bir seviyeye getirmek.

v  Ülkemizde ve dünyada pazarlama ve pazarlama iletişimine yönelik faaliyetleri, gelişmeleri takip etmek ve değerlendirmek.

v  Gerçekleştirilecek etkinlikler (konferans, panel, söyleşi vb.)  ile üyelere ve katılımcılara alana ilişkin güncel bilgiler aktarmak.

v  Söz konusu alanlarda faaliyet gösteren diğer topluluklarla koordinasyon halinde ortak bir paydada buluşmak.

v  Başarısını kanıtlamış sektör liderleri ile buluşma imkânları yaratmak.

v  Sektör ile işbirliği kurulması, üyelerin sektör ile ortak çalışmalar üretmesi ve sektöre yönelik etkinlikler düzenlenmesi ile üniversite-sektör bağını güçlendirmek.

v  Pazarlama iletişimi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde projeler üretmek.

Üyelik Koşulları

Ege üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğrenim gören tüm öğrenciler bu topluluğa üye olabilirler. Topluluğa üye olabilmek için her sene başında yapılacak olan tanıtım toplantısına katılarak öncelikle aday üye olunmalıdır. Ardından, en az 4 toplantıya üst üste katıldıktan sonra aday üyeler, üye konumuna geçebilmektedir.

Üyelerin Görev ve Sorumlulukları

Tüm üyeler;

v  Atatürk ilke ve inkılâplarına ters düşmemek

v  Topluluğun amaç ve tüzüğüne bağlı kalmak

v  Toplantı ve aktivitelere düzenli katılmak

v  Topluluğu ırksal, dinsel ve siyasi amaçlarla kullanmamak

v  Görev üstlenmek ve üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür.

  • Topluluk başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, birim sorumluları ve diğer üyelerden oluşmaktadır.

(Başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter ve birim sorumluları çalışmaların en iyi şekilde yürütülmesinden, denetlenmesinden, tüzüğün uygulanmasından fakülte dekanlığına karşı sorumludur.)