Başlangıç » Ana Menü » Öğrenci Topluluklarımız » İLETİŞİM ÇALIŞMALARI TOPLULUĞU

İLETİŞİM ÇALIŞMALARI TOPLULUĞU

İletişim Çalışmaları Topluluğu, Doç. Dr. Selda Akçalı’nın odasında kuruldu. Yaklaşık 10 yıldır çalışmalarını Hilmi Hoca’nın odasından sürdürmektedir. On yıl içinde yüzlerce film gösterimi, söyleşi ve dördüncüsü 2011 de yapılan Ege Belgesel Günleri’ni düzenlemiştir. Mezun olan arkadaşların -özellikle iş hayatına girdikten sonra, daha doğrusu giremedikten sonra mı demeliydik- özlemle andığı, film gösterimlerinin ve fikir paylaşımlarının ücretsiz, reklamsız ve”10 dakika arasız” olduğu bu topluluk, iletişimi hayatın tam da içinde bir çalışma alanı olarak görmektedir. Meraklı olmak kaydıyla her renkten arkadaşın, aktivisti olabileceği İletişim Çalışmaları Topluluğu odak noktasını, bizlere sunulan kurgulanmış gerçeğe, bir nebze de olsa, dışarıdan bakabilmek üzerine konumlandırmıştır. Bu konumlama okuduğunuz metinde yazıldığı için değil, topluluk üyelerinin tek ortak özelliği “dışarıdan, meraklı bir çift göz” olduğu için hayat bulmuştur. İletişim çalışmalarının başlıklarını kimi zaman “gündem dışı kalmış” konular, kimi zaman da bin yıllık hezeyanlar belirlemektedir. Topluluk, fikre susamış bir vampire de benzetilebilir. Isırıldığınızda bir daha asla eskisi gibi olamayacağınız göz önüne alınırsa, bu topluluk işi iyi düşünülmelidir.

Edip Cansever, Mendilimde Kan Sesleri adlı şiirinde şöyle yazar:

…Gülemiyorsun ya, gülmek

Bir halk gülüyorsa gülmektir…

Peki topluluk üyeleri için “mutluluk” ne demektir? Mezun olmuş bir topluluk üyesinin uzaklardan gönderdiği cevap şöyledir: “…bizim için mutluluk, kapatılan amfimiz için direnmekti. Bu topluluk nedir diye sorarlarsa… İnandığının ardında başın dik durmaktır, başkaları gelip “bu kadar insan mı bu yaygarayı kopardı” dediğinde istediğini elde etmenin zaferini halay çekerek kutlamaktır, misyonsuz ve vizyonsuz olmaktır (mesela bunu herkesin önünde çıkıp söylemektir), sonra iki kuruş parayla plan yapmaktır, öğretmenlerden birinin sana gönülden destek vermesidir, gülmektir, bazen o odada ağlamaktır, gün gelip mezuniyet kapını çaldığında hocanın gözlerine bakıp “gitme” demesini beklemektir ve çıktığın o toplulukta olduğunu hep bilmektir. Burası bağımsız, gerçek bir okuldur.”

Danışman

Yrd.Doç.Dr.Hilmi MAKTAV

hilmi.maktav@ege.edu.tr

Topluluk hakkında daha fazla bilgi almak için: http://www.egeiletisimcalismalari.com/