Başlangıç » Reklamcılık

Reklamcılık


Reklamcılık Bölümü 09.04.2008 tarihinde kurulmuş ve 2009/2010 eğitim-öğretim yılından itibaren ÖSS Sözel Puan türünden öğrenci almaya başlamıştır.
Hızlı gelişim ve değişimlerin yoğun olarak yaşandığı, rekabet ortamının giderek büyüdüğü, her alanda yeni yatırım ve atılımların izlendiği çağımızda hızla artan iletişim ihtiyacına yanıt verebilmek doğrultusunda örgütlerin kullandığı birçok teknik bulunmaktadır. Bu tekniklerden en önemlilerinden biri olarak görülen reklamın amaçlarından olan iletişim amacının gerçekleştirilmesi, ilgili ürün ya da hizmetlerin tanıtılması ve satılmasında önemli rol oynamaktadır. Pazarlama iletişimi çalışmaları kapsamında reklam, reklamveren, reklam ajansı, hedef kitle, reklam ortamları gibi pek çok olgu, kurum ile tüketici arasında bir köprü oluşturmakta ve rekabeti yansıtan bir eylem olarak görülmektedir. Bu anlamda, reklamcılık gerek sektörün istek ve beklentileri, gerekse bilimsel çalışmaların uygulamaya kazandırılması doğrultusunda önem kazanmaktadır.
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü’nün amacı; gelişen ülke koşulları bağlamında, reklam sektörünün nitelikli eleman açığının karşılanması ve reklam, medya planlama, yaratıcılık, reklam kampanyası, ajans işletmeciliği ve yönetimi, tüketici davranışları, kişilerarası iletişim vb. alanlarda eğitim verilmesi ve uluslararası standartlara uygun, nitelikli üretim yapacak bilgi ve donanıma sahip elemanların yetiştirilmesi olarak özetlenebilir.
Reklamcılık Bölümü’nde, kuramsal bilgilerin –pazarlama, işletme, yönetim, hukuk vb.- yanı sıra reklamcılık konusunda özgün çalışmaların, yaratıcı projelerin ve uygulanabilir kampanyaların planlanması, hazırlanması –yaratıcı düşünce, reklam yazarlığı, medya planlama, reklam kampanya uygulamaları, tüketici davranışları, reklam fotoğrafçılığı, marka yönetimi, reklamda görsel tasarım vb.- gibi mesleğe hazırlayan bilgilerin verildiği ders ve uygulamalar yer almaktadır. Bu aşamalardan geçen öğrencilerin sektörde daha verimli, etken, yaratıcı olmaları hedeflenmektedir.
Teorik olduğu kadar uygulamaya dönük çalışmalarla eğitimin zenginleştirilmesinin de hedeflendiği Reklamcılık Bölümü’nde, öğrencilerin sektörle buluşmalarını ve proje bazlı çalışmalarla eğitimleri sırasında edindikleri kuramsal bilgileri uygulamaya dökmelerini sağlayacak iletişim, pazarlama ve reklam alanındaki yarışmalara (Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması, Uluslararası Reklamcılar Derneği Reklam Kampanyası Yarışması, Just Marketing, Adventure Reklamcılık Yarışması vb.) projeleriyle katılmaları sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz, söz konusu bu yarışmalardan ödüllerle dönmektedirler.
Eğitimleri süresince kuramsal ve uygulamaya ilişkin bilgiler ile donatılan öğrenciler, iletişim, halkla ilişkiler ve reklam alanlarında istihdam olanakları bulacak ve bu alanlara özgü unvanları –reklam yazarı, medya planlama uzmanı, müşteri temsilcisi, kreatif direktör, art direktör, trafiker, kampanya planlama uzmanı, stratejik planlama uzmanı, iletişim koordinatörü, reklam ve iletişim yöneticisi, marka yöneticisi, pazarlama yöneticisi vb.-da alabileceklerdir. Bu çerçevede mezun öğrenciler ulusal ve uluslararası reklam şirketlerinde müşteri ilişkileri, medya planlama, reklam yazarlığı, grafik tasarım, yaratıcı birim, stratejik planlama gibi görevleri de üstlenebileceklerdir. Programı başarıyla tamamlayanlara ‘Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü Lisans Diploması’ verilecektir.
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin bölümlerinden biri olarak faaliyet gösteren Reklamcılık Bölümü, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü kapsamındaki Reklamcılık Anabilim Dalı bünyesinde Reklamcılık alanında Yüksek Lisans, Doktora ve Bütünleşik Doktora lisans üstü programlarını tezli; Yaratıcı Yazarlık yüksek lisans programını da tezsiz olarak sürdürmektedir.