Başlangıç » Görsel İletişim Tasarımı

Görsel İletişim Tasarımı

Ege Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü görsel okuryazarlığın büyük önem kazandığı günümüz iletişim dünyasında ihtiyaç duyulan tasarımcıları yetiştirmek üzere eğitim verme amacıyla kurulmuştur.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü  akademik ve teknik altyapısını tamamlamasıyla birlikte özel yetenek sınavı ile öğrenci almayı planlamaktadır. Bölümümüz iletişim alanındaki kuramsal birikim  ve uygulama becerileri ile dijital teknolojiyi yaratıcı bir şekilde kullanabilen öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölümümüzde eğitim programının ilk yıllarında ağırlıklı olarak iletişim alanındaki temel derslere, sosyal bilimler alanındaki derslere ve sanat ağırlıklı derslere yer verilmektedir. Sonraki yıllarda ise görsel iletişim tasarımına yönelik uygulama ağırlıklı dersler programda yer almaktadır. Bu nitelikte bir eğitim programının sağladığı kuramsal bilgi ve becerilerle multimedya, grafik, illustrasyon, animasyon, fotoğraf ve video gibi alanlarda yaratıcı şekilde üretimde bulunabilecek tasarımcıların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.