Başlangıç » Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, halkla ilişkiler disiplininin tüm dünyada ve Türkiye’de görece öneminin artması ve bir meslek olarak kabul görmesi üzerine 1989 yılında kurulmuştur.

Bölüm; ‘Halkla İlişkiler’, ‘Kişilerarası İletişim’, ‘Araştırma Yöntemleri’ ve ‘Kurumsal İletişim’ anabilim dalları üzerinden lisans ve lisansüstü düzeyde eğitimler vermektedir. Halkla ilişkilerin bir işletme fonksiyonu olmasından hareketle, işletme odaklı bir eğitim anlayışını benimseyen Bölümün eğitim programları; ‘ihtiyaç odaklı’, ‘çağcıl gelişme ve bilimsel yenilikleri temel alan’, ‘planlı ve programlı’, ‘disiplinlerarası’, ‘mesleki ve kişisel gelişime önem veren’ ve ‘sürekli gelişen’ bir nitelik arz etmektedir.

Kuram ve uygulamanın birlikteliğini esas alan bir bakış açısına sahip olan Bölüm, proje temelli çalışmaların yürütülmesi için elverişli bir iklim sunmaktadır. Bu bağlamda öğrenciler, dersler kapsamında edindikleri bilgi ve deneyimleri hazırladıkları bütünleşik pazarlama iletişimi projeleri ile çeşitli yarışmalarda pekiştirme olanağı bulmaktadırlar. Bölüm öğretim üye ve elemanları ise, gerçekleştirdikleri ulusal ve uluslararası bilimsel projelerin yanı sıra üniversite-sanayi işbirliğini gerçekleştirmek ve güçlendirmek amacıyla sektörden gelen talepler uyarınca çeşitli projelere danışmanlık yapabilmekte ya da yürütücü olarak hizmet verebilmektedirler.

Bölüm, öğrencilerin mesleki gelişimleri kadar, kişisel gelişimlerini de önemsemektedir. Bu bağlamda ‘Kariyer Topluluğu’, ‘Marketing Ege Pazarlama Topluluğu’ ve ‘PRatik Halkla İlişkiler Topluluğu’ gibi öğrenci toplulukları ile sosyal ve kültürel faaliyetler; öğrencilerin kişisel gelişimini mümkün kılmaktadır

Bölüm mezunları, kamu ve özel sektör kuruluşlarının stratejik iletişim ile ilgili departmanlarında -halkla ilişkiler, insan kaynakları, pazarlama vb.- ya da reklam ve medya işletmelerinde çalışabilmektedirler.

Vizyonumuz: Ulusal ve uluslararası düzlemde halkla ilişkiler alanında ekol kabul edilen; araştırmacılığı ve üretkenliği; yenilikçi, öncü ve ahlâklı duruşu ile bilim dünyasına, topluma ve iş yaşamına katkıda bulunan bir bölüm olmaktır.

Misyonumuz: Halkla ilişkiler disiplininin gerekliliklerine sahip, meslek etiğine uygun hareket eden donanımlı, yetkin, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden ve uygulayan, yenilikçi,  yaratıcı ve fark yaratan iletişim profesyonelleri yetiştirmektir.