Başlangıç » Sınav Uygulama Esasları

Sınav Uygulama Esasları

 


  • Sınav süresince öğrenciler, öğrenci kimlik kartlarını yanlarında bulundurmak ve gözetmen istediğinde kartlarını göstermek zorundadırlar.
  • Sınav süresince, her ne sebeple olursa olsun diğer öğrencilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Öğrencilerin birbirleriyle kalem, silgi, mendil vb. materyalleri paylaşmaları, bu materyalleri ortak kullanmaları yasaktır.
  • Öğretim üyesinin izin verdiği durumlar dışında her türlü ders notu, kitap vb. materyaller ulaşılamayacak bir yerde ve kapalı şekilde tutulmalıdır.
  • Sınav gözetmenleri kopya çekenleri ya da verenleri uyarmak zorunda değildir, sorumluluk öğrencilere aittir. Kopya çeken, çekme girişiminde bulunan ve sınav düzenini bozacak şekilde hareket eden öğrencilere, Yüksek Öğrenim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği I. Bölüm Disiplin Ceza suçları Madde 6, 7, 8, 9 hükümleri uygulanacaktır. Bu ve benzeri disiplin cezaları, öğrencilerin sicillerine de işlenmektedir.
  • Sınav sırasında, öğrenciler, gözetmenlerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde sınav gözetmenleri öğrencinin yerini değiştirebilir.
  • Sınav sırasında her hangi bir nedenle dışarıya çıkmak yasaktır.
  • Sınavın başlamasından itibaren ilk 15 dakikadan önce hiçbir öğrenci salonu terk edemez, ilk 15 dakikadan sonra da hiçbir öğrenci salona alınamaz.
  • Öğrencilerin sınav esnasında cep telefonu vb. her türlü elektronik aygıtı yanlarında çalışır bir şekilde bulundurmaları yasaktır. Bu cihazları yanlarında çalışır vaziyette bulundurduğu tespit edilen öğrenciler kopya çekmiş muamelesi göreceklerdir.

 


* Sınav yönergesinin hangi sınavlarda sesli olarak okunacağı gözetmen listesi hazırlanırken ilgili sınavın yanına işaret konularak önceden tespit edilecektir.