Başlangıç » Ana Menü » Duyurular » DUYURU – Jean Monnet Burs Programı

DUYURU – Jean Monnet Burs Programı

Ülkemizin Avrupa Birliği (AB) üyeliği hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve AB müktesebatının etkin bir şekilde uygulanabilmesi için ihtiyaç duyulan idari kapasitenin geliştirilmesi amacıyla Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen AB tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programının 2018-2019 akademik yılı son başvuru tarihinin 23 Şubat 2018 olduğu ve burs kapsamı, başvuru koşulları ve sınav sürecine ilişkin gerekli bilgi ve belgelerin www.ab.gov.tr ve www.jeanmonnet.org.tr internet sayfalarında yer aldığına ilişkin Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı’ndan alınan 28.12.2017 tarihli ve 80851874-746.01.03.04-E.1078 sayılı yazı ile bildirilmiştir.

Öğrencilerimize ve personelimize duyurulur.