Başlangıç » Öğrenci İşleri » Staj İşlemleri » Öğretim Üyesi Staj Kılavuzu

Öğretim Üyesi Staj Kılavuzu

EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

ÖĞRETİM ÜYESİ STAJ KILAVUZU

 

            Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Staj Komisyonu Görevli Hocalarımızın İşlemler Sırasında Dikkate Alması Gereken Hususlar;

 

  1. STAJ ÖNCESİ İŞLEMLER

-3. sınıfa gelen bölüm öğrencilerini, “Fakülte Zorunlu Staj” ı hakkında bilgilendirmek,

*Eğitim-öğretim yılı “Bahar Yarıyılı” nın başlangıcı itibarıyla duyuruları yaparak, bilgilendirme toplantıları düzenlemek,

*Bölüm öğrencilerini Staj yeri belirleme işlemlerini en geç Ocak – Mayıs ayları arasında tamamlamaları gerektiği hususunda bilgilendirerek destek olmak,

*Bilgilendirme kapsamında öğrencileri; www.iletisim.ege.edu.tr adresine yönlendirerek, sol sütunda bulunan “Staj” butonuna tıklayarak “Ek I” ve “Ek II” belgelerinin çıktıları almaları gerektiği konusunda bilgi vermek,

*Stajını tamamlayan öğrenciyi daha önceden çıktısını aldığı “Ek II” belgesini ilgili kurumun yetkilisine imzalatması ve kaşeletmesi gerektiğine ilişkin uyarmak.

*Öğrenciyi “Ek I” belgesinin aslını staj sonuna kadar kaybetmemesi gerektiği hususunda uyarmak.

*Öğrenciyi “Ek I” ve “Ek II” belgelerinin asıllarının, staj bitimini takip eden 5 iş günü içinde kendisi ya da bir yakını tarafından İletişim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu’na imza karşılığı teslim edilmesi gerektiği hususunda bilgilendirmek. (Posta/kargo ile gönderilen belgeler kabul edilmeyecektir)

-Şayet öğrenci zorunlu stajını yapmak için bir kurum veya kuruluş bulamazsa kendisine staj yeri bulma hususunda yardımcı olmak,

– Bölüm öğrencilerinin “Ek I” de kendilerine ait bilgileri ve staj yapacağı kurumun iletişim bilgilerini doldurup yetkilisine imzalatarak kaşelettiğini kontrol ettikten sonra “EK I” belgesinin aslını onaylamak. “EkI” belgesinin fotokopisi veya fax olarak gönderilmiş hali kabul edilmemelidir.

–  “Ek I” belgesi tarafınca kontrol edilip onaylanan öğrenciyi “İletişim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu” na yönlendirerek “Onay Mührü” bastırması için bilgilendirmek,

 

 

 

 

-“Onay Kaşesi” bastırdıktan sonra öğrenciyi 1 adet “Nüfus Cüzdanı Fotokopisi” ve 1 adet “Ek I belgesi fotokopisi” ile  “Muhasebe Bürosu”na SGK işlemleri yapılmak üzere teslim etmelerine ilişkin bilgi vermek,

***ÖNEMLİ NOT:

-“Ek I” belgesine dair işlemlerin staj yapılacak dönemden en geç 15 gün öncesinden tamamlanıp evrakların Muhasebe bürosuna imza karşılığı teslim edilmesi gerekmektedir.

SGK işlemleri tamamlanan öğrencinin staj dönemi değiştirilemez. Bu sebeple ilgili öğrencinin staj yapacağı dönemi dikkatle seçmesi gerekmektedir.

Staj öncesinde ve/veya staj sırasında öğrenci ile staj yaptığı kurum arasında bir sorun yaşanması söz konusu olursa;

-Öğrencinin durumu hakkında bilgi sahibi olan Bölüm Staj Sorumlusu, yeni bir staj yeri bulmasında öğrenciye destek vermeli,

E.Ü. İletişim Fakültesi’nin Muhasebe Bürosu’nda görevli arkadaşlarımızı durum hakkında bilgilendirmeli,

-Öğrencinin stajını gerçekleştirmesi için belirlenen yeni kurum için evraklar tekrar düzenlenmelidir.

B.STAJ SONRASI İŞLEMLER

-Stajını tamamlayan ve “Ek II” belgesini staj yaptığı kurumun yetkilisine imzalatarak kaşeleten öğrenci “Ek I” formunu E.Ü. İletişim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu’na imza karşılığı teslim etmelidir.

-Bölüm staj sorumlusu hocalarımız öğrenci tarafından kendisine teslim edilmek istenen belgeleri almamalı ve öğrenci işleri bürosuna yönlendirmelidir,

-Bölüm staj sorumlusunun odasında bulunmadığı bir zamanda ve kendi bilgisi haricinde öğrenci tarafından ilgili belgeler bir şekilde masasına bırakılmışsa öğrenci aranarak nasıl bir yol izlemesi gerektiği konusunda bilgilendirilerek yönlendirilmelidir,

-Evraklarını İletişim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu’na eksik (imza, kaşe, form gibi) teslim ettiği belirlenen öğrenciler, aranarak gerekli işlemleri tamamlamaları istenmelidir,

***ÖNEMLİ NOT:

-Staj belgelerinin 5 iş günü içerisinde teslim edilmemesi durumunda Bölüm Staj Sorumlusu insiyatifini kullanarak +5 iş günü daha ek süre verebilir.

-Bölüm Staj Sorumlusu’nun tanıdığı ek süre zarfında da öğrenci belgelerini teslim etmezse “E.Ü. İletişim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu” na gerekçesini belirten bir dilekçe vererek mazeretinin kabulünü talep edebilir. Konu “Fakülte Yönetim Kurulu“nda değerlendirilerek karara bağlanır.

-Staj evraklarını zamanında teslim etmeyen öğrenci “Zorunlu Staj”ını yapmamış kabul edilir ve bir sonraki yıl tekrar etmesi gerekir.

-Fakülte Zorunlu Stajını yapmayan öğrenci, mezun olamaz.

  1. STAJ MUAFİYET İŞLEMLERİ

-Zorunlu stajını daha önce farklı bir üniversitede eğitim alırken yapan öğrencilerin bunu belgelemeleri gerekmektedir. Bölüm Staj Sorumlusu’nun talep edeceği belgeler;

*Transkript (Daha önce eğitim aldığı kurum tarafından imzalanarak mühür basılmış olmalı)

*Staj Başarı Belgesi (Staj yapılan kurum tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş belgenin aslı gibidir onaylı örneği)