Başlangıç » Ana Menü » Duyurular » TEV VAKFI BURSU İLE İLGİLİ DUYUYU

TEV VAKFI BURSU İLE İLGİLİ DUYUYU

2017-2018 öğretim yılı TEV Eğitim (üniversite) bursuna başvuruda  bulunup  ön elemeyi geçerek mail yolu ile iletişime geçilen öğrencilerimizin 9-13 Ekim 2017 tarihleri arasında aşağıdaki evrakları Fakültemiz öğrenci işlerine teslim etmesi  gerekmektedir.

Tüm evraklar dosyada eksiksiz bulunmalıdır. Aksi halde değerlendirme yapılamayacaktır.

 

 1. LYS ve ÖSYS Sonuç Belgelerinin örneği, (e-devlet veya ÖSYM)
 2. Öğretim kurumundan alınmış, devam edeceği sınıfı gösteren onaylı Öğrenci Belgesi (e-devletten alınabilir.)
 3. Nüfus Müdürlüğünden alınmış ‘Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği’, (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge)
 4. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren ‘Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi’ (e-devletten alınabilir.), (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinde adres bilgisi yer alıyorsa bu belgenin alınması gerekmemektedir.)
 5. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 6. 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı, fotoğraf arkasına ad-soyad yazılmalıdır.),
 7. “Adli Sicil Kaydı” dökümü (e-devletten alınabilir.)
 8. Ara sınıflarda öğrenim görenler: Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript),
 9. Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:
  1. Çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devletten alabilir.)
  2. Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi,
  3. Emekliler için aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir.)
  4. Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan kayıtları olmadığına dair belge  (e-devletten alınabilir.), (4A, 4B, 4C)
  5. Anne, baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki her malın detaylı döküm belgesi (e-devlet),
  6. Anne, baba adına araç varsa, araç tescil belgesi (e-devletten alınabilir.)

                   (Anne ve baba adına tapu veya araç olmaması durumunda kişinin ismi görülecek şekilde e-devletten veya ilgili kurumdan kayıt olmadığına dair belge alınmalıdır. )

 

Bilginizi rica eder, başarılar dileriz.