Başlangıç » Genel » Sosyal Etkinlikler ve İşbirliği Koordinatörlüğü

Sosyal Etkinlikler ve İşbirliği Koordinatörlüğü

Koordinatörlüğümüz özel sektör ve kamu sektöründeki kuruluşlarla, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları (STK) ile işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla; üniversitelerde koordinatörlüğümüze benzer birimlerin ve sanayi ve ticaret odaları ile organize sanayi bölgelerinin, kamu kurum ve kuruluşları ile STK’ların ziyaret edilmesinde, İzmir’deki iletişim fakültelerinde okuyan öğrencileri ve fakültelerdeki eğitimcileri bir araya getirecek sosyal etkinliklerin kararlaştırılmasında, üniversitelerde işbirliği yapılabilecek departmanlar arasında uzun dönemli stratejik ortaklıklar kurulmasının teşvik edilmesinde rol oynamakta ve fakültedeki diğer koordinatörlüklerle eşgüdümlü çalışmaktadır.

Koordinatörlük Üyeleri

 

 

Prof.Dr.Mine SARAN(Koordinatörlük Başkanı)

 

 

Üniversitelerarası  İşbirliği Komisyonu

Doç.Dr.K.Oya PAKER
 

Fakülte Sektör İşbirliği  Komisyonu

Doç.Dr.Bilgehan GÜLTEKİN
Doç.Dr.Elif YILDIZ
Doç.Dr.Ayşen TEMEL EĞİNLİ
Yrd.Doç.Dr.Nahit Erdem KÖKER
Arş.Gör.Murat ÇELİK(13/b-4)
Arş.Gör.Selin BİTİRİM
Arş.Gör.Selma Didem ÖZŞENLER
Arda TUNCA(Lisans Öğrencisi)

 

MİSYON

Üniversite-sanayi arasında sağlıklı bir iletişim ve işbirliği oluşturup işbirliğinin sürekliliğini sağlama yoluyla fakültemizin imajını güçlendirip itibarını yükseltmek ve fakültemizin tercih edilirliğini arttırmak,

Üniversitemiz ve diğer üniversiteler arasında oluşturulup sürdürülecek işbirliği ile eğitimciler ve öğrenciler arasında dinamik bir bilgi akışı sağlamak ve üniversitelerin birbirleri ile olan sosyal ilişkilerini zenginleştirerek öğrencilerin ufkunu genişletmek,

Eğitimin her aşamasında nitelikli öğrenci yetiştirme idealinden hareketle, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürmeye yardımcı olacak kaliteli bir staj havuzu oluşturmak,

İşbirlikleri doğrultusunda çeşitli akademik organizasyonlara ev sahipliği yapıp bu organizasyonların yaygınlaşmasını sağlayarak kendi fakültemizin bilinirliğini arttırmak ve kalitesini yükseltmek,

Üniversitemizin bilimselliğini arttırmak amacıyla akademik işbirliği protokolleri çerçevesinde üniversitemize bağlı diğer birimler ve fakülteler ile diğer üniversiteler arasında ortak projeler geliştirip bu projelerin hayata geçirilmesini sağlamak,

Sanayi ve diğer üniversiteler ile sosyal ilişkileri güçlü bir üniversite kültürünü oluşturup geliştirmek ve öğrencilerin daha donanımlı yetişmesi için bu kültürün sağlıklı bir şekilde sürdürülebilirliğini sağlamak.

VİZYON

İletişim sektöründe nitelikli elemana duyulan ihtiyacı karşılamaya yönelik evrensel nitelikte bilgi üretip bu bilgileri uygulayabilen, araştırmacı, aktif ve katılımcı öğrenciler yetiştirmek için, diğer üniversiteler ve sanayi arasında yapılacak işbirlikleri ile fakültemizin eğitim olanakları ve kalitesini arttırıp fakültemizi başarılı bir marka olarak konumlandırmak.

TEMEL DEĞERLER

İşbirliği ve Dayanışma :Koordinatörlüğümüz gerçekleştirmeyi planladığı işbirlikleri için diğer koordinatörlüklerle işbirliği ve dayanışma içinde olacak ve faaliyetlerin yürütülmesinde gerektiğinde diğer koordinatörlüklere destek verecek ya da diğerlerinden destek alacaktır.

Özgünlük ve Yaratıcılık :Koordinatörlüğümüzün yürüteceği işbirliği faaliyetlerinde özgünlük ve yaratıcılık gözetilmesi gereken temel değerler arasında yer alacaktır. Özgün ve yaratıcı faaliyetlerin öğrencilere kısa ve uzun dönemli katkı sağlaması beklenecektir.

Eşitlik ve Şeffaflık :Koordinatörlüğümüz tüm öğrencilere eşit mesafede olacak, tüm yöneticilere, çalışanlara ve öğrencilere gerektiğinde hesap verebilmek için şeffaflık doğrultusunda hareket edecektir.

Katılımcılık ve Açıklık :Koordinatörlüğümüz bizlerle çalışmak isteyen tüm lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açıktır ve öğrencilerin gönüllülük esasına göre katılımı esastır.

TEMEL İLKELER

Doğruluk ve dürüstlük
Objektiflik ve güvenilirlik
Bilimsellik
Kalite odaklılık
Güncellik
Demokratiklik

AMAÇLAR

• Üniversitemiz ile diğer üniversiteler ve sanayi arasında işbirliği yapılabilecek faaliyet alanlarını belirlemek ve işbirliğinin sürekliliğini sağlamaya yönelik uygun protokoller oluşturmak,

• Gerçekleştirilecek sosyal ilişkiler ve işbirliği protokolleri ile sektörün nitelikli işgücü tanımlamasını ortaya koyup beklenen profile uygun öğrenci yetiştirmek,

• İletişim sektöründeki önemli kuruluşlarla temasa geçip öğrencilerin üniversiteden mezun olduktan sonra çalışma potansiyelleri bulunan kurum ve kuruluşları önceden tanımalarına olanak vermek,

• Üniversitelerin ürettikleri bilgileri kullanılabilir hale getirmek ve öğrencilerin hem teorik hem de pratik bilgilerinin artmasına katkı sağlamak,

• Gerçekleştirilecek işbirlikleri ile hem eğitimcilere hem de öğrencilere yenilikçi ve yaratıcı bir bakış açısı kazandırmanın yanı sıra katılımcı ve paylaşımcı bir kimlik oluşturmak.